tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

82. Thái Ất trong ngoài trợ chủ Khách.

Cập nhật : 05/07/2014
Từ Kiền Đức Âm đến Thìn Thái Dương thuộc trong. Tự Tốn Đại Linh (Sáng Lớn) đến Tuất Âm Chủ thuộc ngoài vậy.

82. Thái Ất trong ngoài trợ chủ Khách.

Kinh nói Thái Ất ở 1, 8, 3, 4 là trong, trợ bên chủ.

Thái Ất ở 9 – 2 – 7 – 6 là ngoài, trợ bên Khách. Thờitrợ Chủ, cửa Đủ, Tướng Phát Mà ra quân gặp chiến, không khởi được trước. Thời trợ Khách, cửa Vượng (Mạnh) Tướng Phát lợi dụng để hưng binh, gặp chiến không nên động sau.

Ví Thái Ất ở thời trong, hoặc ở thời ngoài, Mà 3 cửa không đủ, 5 tướng không phát, chủ Khách đều không có lợi.

Lại nói Thiên Mục ở trước là ở trong, có thể công ngoài. Ở sau là ngoài, có thể công trong. Ở ngoài là Lẻ (Cô) ở trong là Hư (Trống) cho nên ví dùng vào mọi việc ở ngoài mà được toán ngoài đến thì cát, dùng vào mọi việc ở trong, được toán trong đến thì đều cát. Từ Kiền Đức Âm đến Thìn Thái Dương thuộc trong. Tự Tốn Đại Linh (Sáng Lớn) đến Tuất Âm Chủ thuộc ngoài vậy.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®