tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

85. Thái Ất bày trận tướng cờ.

Cập nhật : 05/07/2014
85. Thái Ất bày trận tướng cờ. 86. Thái Ất Kỳ Binh - Phục Binh.

85. Thái Ất bày trận tướng cờ.

Toán được 1 – 8, dùng trận khúc (không thẳng) trương cờ đen. Toán được 2 –

5, dùng trận tròn, cờ vàng. Toán được 3, dùng trận thẳng, cờ xanh. 5 Hành phỏng như thế. Chủ Mục (Mắt chủ) không Tù Bách. Khách Mục không Yểm Kích. Cửa Đủ, Tướng Phát, tiến đánh bao giờ cũng lợi.

86. Thái Ất Kỳ Binh - Phục Binh.

Kinh nói: nghĩa của Binh Kỳ là phép dụng 3. Cho nên trăm người tuyển lấy 30 người, ngàn người tuyển lấy 300 người. Đó là Kỳ.Phục Binh nên dùng thờiThái Ất bị: Yểm Bách. Kỳ Binh nên ra ở đất giết lớn của chủ Khách. Giết lớn là nơi có Văn Xương, Thủy Kích. Kỳ là Nơi địch tiện qua lại, ra lệnh phát trộm mà giữ thẳng. Cho nên nói: “Biết rõ Kỳ Phục , chuyển họa làm phúc. Phân hợp không hay, nói sao Kỳ được”.

Lại nói: “Ví mong lẫn tránh. Theo dưới Thái Ất đi nhanh, người không biết danh”. Còn nói: “Nấp mình ẩn vết, phải ở nơi 1” có nghĩa là toán được 10, 11, 21, 31. Lại nên tàng ở nơi rừng núi khe ngòi, cũng không thấy được. Ngoài ra đều phỏng như vậy. Dùng linh số phương vị thì yên vậy

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®