tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

87. Thuật yên doanh.87. Thuật yên doanh.

Cập nhật : 05/07/2014
Như theo phương Chấn Hình Thượng, phương Ngọ xung thượng (là Hình, là Xung) phương Khôn khắc Cung Thượng (là Đuổi) Mà lại, thì chủ bất lợi. Hãy cẩn thận.

87. Thuật yên doanh.

Kinh nói: Thuật yên doanh, nên lấy Thái Ất và 2 Mắt Mà định. Như Thái Ất ở bên phải, 2 Mắt ở bên trái là âm dương thuận hòa. Mắt Khách không Yếm Cách. Chủ Mục không Tù, Bách, Đối. Lại Thái Ất, 2 Mắt không ở đất Rời Tuyệt Mà Cửa Đủ, Tướng Phát, ngày giờ ấy, đặt doanh yên trại, nên dựng cửa

Hiên thì đường lối quang thông.

 

87. Thuật yên doanh.

 

Kinh nói: 2 quân giao nhọn, muốn rõ khí mây Khởi thuận hay, xem toán của chủ Khách mà quyết. Như khí mây theo toán mà lại là thuận, thì chiến thắng, ngược thì chiến bại. Hoặc  nói: Khí mây, Chim  bay nên xem  2 mắt và cung Thái Ất. Theo phương ấy lại thì lành. Từ Phương Hình (Đâm) Xung  mà lại thì hung. Bên chủ theo chủ. Bên Khách theo Khách, 4 Tướng đều nghiệm. Giá như: Nguyên 1,

Giáp Tý, khối 13, ngày Bính Tý, đối trận giao công. Ngày ấy Thái Ất ở cung 6. Văn Xương ở cung Đại Linh (sáng lớn). Toán chủ được 18. Đại Tướng Chủ ở Cung 8. Phát. Tiểu Tướng Chủ ở Cung 4, bị cách. Thủy Kích ở cung Thái Dương, Toán Khách được 1 – 9, gặp Hòa. Đại Tướng Khách tại cung 9 gặp Phát. Tiểu tướng Khách tại cung 7. Thần Kể ở Dần. Cục này chủ Khách đều lợi. Toán chủ được 18, như  mây theo phương ấy  lại, chủ  thắng    phải.  Như  theo  phương Chấn  Hình Thượng,  phương  Ngọ  xung  thượng (là  Hình,    Xung)  phương  Khôn  khắc  Cung Thượng (là Đuổi) Mà lại, thì chủ bất lợi. Hãy cẩn thận.

Toán Khách được 19. Như mây theo phương Tốn mà lại thì Khách được là phải. Như theo Kiền phương xung Thượng, Cấn phương Hình thượng, mà lại thì Khách không lợi. Về binh kỳ, các phương cũng phỏng như thế.

 
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®