tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

89. Thái Ất dùng ngày giờ .90. Bài Phú “Kính sáng” Thái Ất 72 cục (khối)

Cập nhật : 05/07/2014
Bờ cuối phương lai có giặc Dưới Cung 2 Mắt nên phòng Kỳ binh xuất, coi dưới Mắt Chủ Khách Phục binh yếm Thái Ất trong Tuần Xét rõ tinh vi, xem Nguyên Cục (khối nguyên) Mà đoán Suy kỹ lặng, động, rõ Văn dạy sẽ thông

89. Thái Ất dùng ngày giờ .

 

Kinh nói: Thái Ất ra quân, dùng phép ngày.

Sau Đông Chí dùng Dương cục mà xem. Sau Hạ Chí dùng Âm cục mà xem . Ví

2 Mắt không có cáchung Tù, Bách, Kích, Cách, Yếm , Đối mà cửa đủ, tướng phát thì ngày ấy có lợi cho việc ra quân, dấy chúng. Mọi việc đều tốt. Kể giờ phỏng theo thế.

 

90. Bài Phú “Kính sáng” Thái Ất 72 cục (khối)

 

Chủ Khách rõ điều thua được

Trong ngoài xét lệ sâu nông

Thái Ất trợ Khách kìa ngồi tại ngôi 9, 2, 7, 6... Thái Ất trợ Chủ kìa tại cung 1, 8, 3, 4

Phải hay môn Tướng được hưng long.

Nếu biết được trước sau chủ Khách

Toán hướng ra quân Mà khi Chiến nên tựa

Toán theo bày trận cùng với sắc màu cờ

 2 – 5 cờ vàng phất trận tròn bầy

 1 – 8 cờ đen trận gẫy khúc

 6 – 7 cờ trắng trận vuông

 4 – 9 cờ hồng trận nhơn

 Cờ xanh, trận thẳng ứng Cung 3 tượng Mộc

 Trước: cất, sau: động, cần xem 8 hướng mây tòng

 Bờ cuối phương lai có giặc

 Dưới Cung 2 Mắt nên phòng

 Kỳ binh xuất, coi dưới Mắt Chủ Khách

 Phục binh yếm Thái Ất trong Tuần

 Xét rõ tinh vi, xem Nguyên Cục (khối nguyên) Mà đoán

 Suy kỹ lặng, động, rõ Văn dạy sẽ thông

 Phàm mang danh tướng – Xem đấy kiến công (lập công).

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®