tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

93. Thuật 2 : Sư Tử ném lại.94. Thuật 3: Mây trắng ếm Trời.

Cập nhật : 05/07/2014
Ví như năm Giáp Tuất, nước địch dấy binh. Lấy Lã Thân trên Tuất. Đại Thần tới Sửu. Sửu thuộc Cấn ở góc Đông Bắc, tất tới năm Tân Mão 18 năm sau mới phá được

93. Thuật 2 : Sư Tử ném lại.

 

Phép lấy Lã Thân trên Chi – năm Địch Khởi binh, xem Đại Thần tới đất nào là năm địch phá. Ví tới 4 góc thời 18 năm sau Mới phá được. Tới đất Vượng Tướng thì thành khó phá. Tới đất Tù, Tử, Mộ thì địch tự phá bại. Ví như năm Giáp Tuất, nước địch dấy binh. Lấy Lã Thân trên Tuất. Đại Thần tới Sửu. Sửu thuộc Cấn ở góc Đông Bắc, tất tới năm Tân Mão 18 năm sau mới phá được.

94. Thuật 3: Mây trắng ếm Trời.

Phép lấy Lã Thân trên cung Đại Tướng Chủ Khách. Thấy Đại Thần tới Trường Sinh, Đế Vượng thì trăm trận trăm thắng. Ví tới đất không có Khí thì thua. Ví như Đại Tướng Chủ tại cung 7, lấy Lã Thân trên Khôn, thấy Đại Tướng tới Kiền, Kiền thuộc Kim . Kinh nói khắc ngã giả tù. Lửa tới phương Kiền là Đất Mộ. Ví ra trận thì không lợi cho chủ. Đại Tướng Chủ tại cung 3. Lấy Lã Thân đặt trên thì Đại Thần tới Tốn. Tốn thuộc gỗ. Đại Thần thuộc Lửa. Kinh nói: Sinh ta thì Tướng (khá) Lửa vào quẻ Mộc đựơc trợ. Ra trận lúc ấy thì lợi cho Khách. Phàm xem trận nên cùng lấy thuật mà xem nữa, để Chia thắng phụ.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®