tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

95. Thuật 4: Hổ mạnh cự nhau.96. Thuật 5: Thần Sấm và Nước.

Cập nhật : 05/07/2014
Ví như nước địch dựng doanh trại ngay Canh Ngọ, ngày ấy Thái Ất ở cung 3. Đem Lã Thân trên Cấn, thấy Đại Thần lâm Tốn là đất Tướng, doanh này chưa thể công được.

95. Thuật 4: Hổ mạnh cự nhau.

 

Phép lấy ngày địch cắm doanh trại. Lấy Lã Thân trên Nhật Kể Thái Ất, xem Đại Thần tới trên chỗ đâu. Ví tới Nơi Vượng Tướng, thì doanh trại không thể công. Ví tới nơi không có Khí, đừng tiến làm gì. Ví như nước địch dựng doanh trại ngay Canh Ngọ, ngày ấy Thái Ất ở cung 3. Đem Lã Thân trên Cấn, thấy Đại Thần lâm Tốn là đất Tướng, doanh này chưa thể công được.

 

96. Thuật 5: Thần Sấm và Nước.

 

Phép lấy Lã Thân trên cung Thái Ất, xem Đại Thần đến đất nào. Đất ấy Khắc

(đuổi) Tướng Chủ Khách nào, tất tướng ấy gặp hung lớn, hoặc sĩ tốt phản, mất.

 Ví như Nguyên 5 Nhâm Tý cục 13, Thái Ất ở Cung 6. Lấy Lã Thân trên Đoài, thấy Đại Thần tới Khảm , gặp cung Đại Tướng Chủ làm chủ cung đó, Tiểu Tướng Chủ ở cung 4, Đại Tướng Khách ở cung Tốn 9. Tiểu tướng Khách ở cung 7. Ngày ấy, Tướng đều không bị nước Khảm khắc thì đều có thể lợi dụng

được.
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®