tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

97. Thuật 6: Rồng trắng gặp mây.98. Thuật 7: Lui quân không nói.

Cập nhật : 05/07/2014
Ví các tướng Chủ Khách đều gặp khí Vượng Tướng thời nên động quân ngay. Gặp đất không có Khí thì phải cẩn thận. Ví đất Đại Thần tới mà khắc Chủ thì không lợi

97. Thuật 6: Rồng trắng gặp mây.

 

Phép lấy Lã Thân trên cung Thái Ất ngày. Xem Đại Thần tới đất nào. Ví các tướng Chủ Khách đều gặp khí Vượng Tướng thời nên động quân ngay. Gặp đất không có Khí thì phải cẩn thận. Ví đất Đại Thần tới mà khắc Chủ thì không lợi cho Chủ. Khắc (đuổi) Khách cũng không lợi cho Khách. Trong 4 Tướng, ai bị đuổi phải khiêng.

 

98. Thuật 7: Lui quân không nói.

 

Phép lấy Lã Thân trên ngày quân kia mới tới, Cung Thái Ất, Đại Thần tới dưới mà quân kia ở đất Vượng Tướng thì tất có phục quân. Ví quân kia tới đất không có khí thì địch tự bại mà không có phục. Ví ta ở đất Vượng Tướng, nên mai phục mà đợi. Giả như khối 28 ngày Tân Mão, Thái Ất ở Cung

2. Văn Xương tới Cung Dần 3. Đại tướng chủ ở 4. Tiểu tướng chủ ở 2. Thủy Kích tại Tốn 9. Đại Tướng Khách ở 9. Tiểu Tướng Khách ở 7. Lấy Lã Thân trên Thái Ất thì Đại Thần trên cung 6 thuộc Kim. Kim hay khắc Mộc . Chủ Khách Nhị Mục và 2 Đại Tướng chịu chế (bó). Tiểu Tướng Chủ bị tù.

Tiểu Tướng Khách Hưu (bỏ) đều không lợi.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®