tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

99. Nước địch không tĩnh.

Cập nhật : 05/07/2014
Tướng Khách tại cung 7. Tiểu Tướng tại cung 1. Thế là chủ Khách đều hội ở trước CungThái Ất. Huống chi Khách toàn hòa, Tướng Phát, chắc giặc lại hàng.

99. Nước địch không tĩnh.

 

Kinh nói: Muốn biết nước địch không tĩnh, đều lấy ThờiKể mà quyết. Khách kể vì gặp toán ít, cửa Đổ thì giặc không lại. Ví toán dài, hỏa, cửa đủ, tướng phát, tất có lại. Hoặc chủ Khách đều hội ở trước Thái Ất, mỗi điều nghe và thấy đều hay, tất giặc hàng. Trái thế thì giặc nghịch lại. Hoặc nói xem y như thế mà Khách Mục chuyển đi về Nam thời địch lại, chuyển đi về Bắc thì không lại.

Phàm nói trước cung Thái Ất là Chủ Khách Nhị Mục Đại Tiểu 2 Tướng, hoặc có

1 đến bên tả hữu Thái Ất. Giả như dùng Độn Âm , khối 52 giờ Ất Mão, Thái Ất ởcung 8. Văn Xương ở Dương Đức. Thủy Kích tại Đại Tộc (nhóm Cả) Đại Tướng Khách tại cung 7. Tiểu Tướng tại cung 1. Thế là chủ Khách đều hội ở trước CungThái Ất. Huống chi Khách toàn hòa, Tướng Phát, chắc giặc lại hàng.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®