tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

100. Sứ địch hư thực.101. Nước địch có gián điệp không.

Cập nhật : 05/07/2014
Tiểu Tướng Khách 1. Thế là Chủ Mục Tướng Khách đều ở đất ngoài, địch khiến tướng đem hết quân vào cảnh, nhưng toán Khách ngắn mà tiểu tướng bị Tù nên cũng không sợ.

100. Sứ địch hư thực.

 

Kinh nói: Muốn biết Sứ địch hư thực, phải dùng Kể giờ để xem. Như Thái Ất khắc cung Chủ Mục và cung Đại Tướng, điều nói đều thực. Ví Khách Mục và 2 Đại Tướng lại khắc cung Thái Ất thì là tình hư. Như độn Dương, khối 25, giờ Mậu Tý, xem có Sứ địch đến, chắc là tình thực.

101. Nước địch có gián điệp không.

Lấy Thái Ất, Khách Mục, Đại Tướng Khách mà quyết.

Phép lấy cung Thái Ất với cung đối làm giới ngăn, Chia trong ngoài sâu nông. Như Khách Mục tới đất ngoài, chắc địch ngoài khiến Sứ tới địa cảnh ta, thám thính dòm nom hư thực. Như Chủ Mục ở đất ngoài. Đại Tướng Khách tới cung ấy, tất có gian vào cảnh ta. Ví như Tướng Mục và 2 Tướng Khách đều ở đất ngoài thờiđịch khiến tướng và quân vào cảnh. Như Thái Ất tại cung 1 thờicác cung 1 – 6 – 7 – 2 là đất ngoài. Cung 6 là tiếp gần. Lấy ngoài là xa. Cung 8 – 3 – 4 – 9 là đất trong, cung8 là gần bên. Lấy sau là xa, là kỳ Mới phát, 4 Kể cùng suy như thế mà nghiệm.

Ví như độn Âm  cục  23, Thái  Ất cung 1. Khách Mục  ngôi Thân. Đại Tướng Khách cung 7. Tiểu Tướng Khách 1. Thế là Chủ Mục Tướng Khách đều ở đất ngoài, địch khiến tướng đem hết quân vào cảnh, nhưng toán Khách ngắn mà tiểu tướng bị Tù nên cũng không sợ.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®