tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Đế Phù,Phi Điểu :

Cập nhật : 05/07/2014
Gặp Văn Xương thì Trời biến, gió luồng mù mịt âm u. Thái Ất; Phù cùng hợp lâm cung dương thì tạnh ráo mà hạn nỏ, nếu vào Cung Âm thì mờ ám và mưa.

Đế Phù

Đế Phù ví như cùng về cung với Thái Nhất. Lại được phương Vượng thì là gió dập mây mù, triệu chứng có mưa bụi bay. Gặp Văn Xương thì Trời biến, gió luồng mù mịt âm u. Thái Ất; Phù cùng hợp lâm cung dương thì tạnh ráo mà hạn nỏ, nếu vào Cung Âm thì mờ ám và mưa.

Phi Điểu :

Phi Điểu hợp lưu cung một ngồi (Thái Nhất)

Được ngôi Vượng Tướng thì phương địa bị khí hôn mông

Phi ba Hoàng hội gió tung

Tôn đồng tạnh ráo. Thời đồng chủ âm .
Vào cung 9 – 6 trời quầng

(Chim bay hợp Thiên thờicung 9 – 6: Trời quầng)
Thiên Hoàng: gió ấm quá chừng, xưa nay
Năm hành hợp nhất Vượng phương.
Gió cuồng khí tối mưa phùn đại hàn
Trời trăng biến đổi đa đoan.

Ngũ phong, Tôn Mục cùng “ban” Năm Hành.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®