tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Ngũ Mù,Bát phong,Ngũ phong,Tam Phong

Cập nhật : 05/07/2014
Bát phong với cả Năm Tôn Phù Mưa dầm nước lũ Hợp Tôn họa nàn (8 gió hợp 5 gió thì gió Lớn. Hợp Thiên Tôn : mưa lũ, Hợp Phù thì mưa dầm). Hoàng - Thời luân biến âm trầm (Trời trăng có biến)

Ngũ Mù

Gió âm nhẹ hợp Phù Tinh.

Gió hiu, mưa bụi Ngũ Hành Bát phong

Bát phong

Bát phong với cả Năm Tôn Phù

Mưa dầm nước lũ Hợp Tôn họa nàn

(8 gió hợp 5 gió thì gió Lớn. Hợp Thiên Tôn : mưa lũ, Hợp Phù thì mưa dầm). Hoàng - Thời luân biến âm trầm (Trời trăng có biến)

Gió nhiều Dương hợp, mưa tầm Cung âm. (tức 8 gió hợp Thái Nhất vậy)

Ngũ phong

Cũng như Thái hợp ngũ phong.

Gặp phương Vượng Tướng, Trời trăng đổi hồng (có biến vậy)
Phù: gió Lớn, Điểu: tật phong

Gió hiu, mưa bụi theo cùng

Thiên Tôn mịt mù, gió nhỏ bon bon.

Ngũ Phong, Thời(thiên) Mục (Văn xương) tương đồng cửa chung.

Tam Phong

Tam phong Thái lâm đất Vượng

Trời trăng bị khuất bốn phương tối sầm.
Tôn – Phù hợp với Tam Thần (3 gió).
Tôn : mưa gió tối.
Phù: râm tối mờ.
Thiên Mục hơi tối lại có mưa,

Ba phong tụ Ngũ, Hoàng thấy âm u luân chuyển.

(Ba Gió, Năm Gió, Thiên Hoàng hợp nhau).

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®