tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Thái Tuế

Cập nhật : 05/07/2014
Thái Tuế là tượng khí vua trên, Gặp Xung vua chẳng được yên bao giờ . Ví như trước Cả (Thái Nhất) đang chờ, Năm Dương tai nặng, âm nhờ qua loa. Bằng như sau Cả một cung nhà (Thái Tuế Bách Thái Nhất 1 cung sau)

Thái Tuế

Thái Tuế là tượng khí vua trên,
Gặp Xung vua chẳng được yên bao giờ .

Ví như trước Cả (Thái Nhất) đang chờ,
Năm Dương tai nặng, âm nhờ qua loa.
Bằng như sau Cả một cung nhà (Thái Tuế Bách Thái Nhất 1 cung sau)

Năm dương nạn nhẹ, âm đà nặng thêm 8, 3, 4, 9 Cả (Thái) nêm.

Từ Ngọ đến Hợi (Thân Dậu Tuất Hợi Ngọ Mùi) là miền Tuế Xung.

6 là trong năm sát khí lồng trong.

Nước dâng, giặc, bệnh, lưu vong, hoang tàn.
Những năm khác, khí sống (sinh khí).

An, dù xung cũng chẳng gặp cơn cớ gì.
Thái lâm, tai nạn không ghì.

Ngoài suy ba lẽ, lại suy Cung Thần.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®