tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Tứ Thần

Cập nhật : 05/07/2014
4 Thần bệnh tật gian nan, xét xem cường vượng mà bàn Đuối Đâm (Khắc Hình). 4 Thần gom với Thiên Ất, Địa Ất, Trực Phù mà nói, đều là Thần Nước chết cả. Nếu gặp đất Kích Khắc: vua không đạo phải chết

Tứ Thần

 

4 Thần bệnh tật gian nan, xét xem cường vượng mà bàn Đuối Đâm (Khắc Hình).

4 Thần gom với Thiên Ất, Địa Ất, Trực Phù mà nói, đều là Thần Nước chết cả. Nếu gặp đất Kích Khắc: vua không đạo phải chết, nếu không thì nạn nước, hạn binh cách, hung hoang, trộm cướp làm hại. Gặp đất Sống mạnh (Sinh Vượng) có khí, có đạo được tốt lành, tai ương giảm hết.

Như Thái Tuế gặp đất Thìn Tuất mà 4 thần lâm cung 5, gặp đất Sửu Vị mà 4 thần đến cung 3 – 7 là gặp Khắc Kích. Thái Tuế ở đất Tị - Lửa - Ngọ thì 4 thần tới cung 9 là gặp Khắc Kích. Cao thấp lấn nhau, trên dưới đảo ngôi mất thứ tự thì tai nạn nẩy sinh.

Tiểu (nước) đồng: dịch, nước, đói thảm.

Lớn đồng (Đại du) loạn lạc dân nhằm phương xa (Hai vị Du này cùng với 4 thần).

Đất đồng : nước Nổi quả đa (địa ất);

Trời đồng: mưa lắm; Phù đồng (Trực phù) là hạn binh (Thiên Ất Trực phù).

Phúc  đồng: nạn lánh phúc sinh (5 phúc);

Quân đồng: lúa 4 mặt thành kém thu (quân cơ);

Thần đồng: nước hạn đói bu (Thần cơ) Dân đồng: Khốn khổ cơ đồ tan hoang (Dân cơ).

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®