tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Thiên Ất

Cập nhật : 05/07/2014
Thiên Ất cướp trộm binh tang. Trời thu sơ xác tuyết sương lạnh lùng (Thiên Ất là Thần Kim, giữ việc binh Cách). Đại du đồng: đói loạn tàn. Tiểu Du đồng trên hấn dưới lăng lộn sòng

Thiên Ất

 

Thiên Ất cướp trộm binh tang.

Trời thu sơ xác tuyết sương lạnh lùng (Thiên Ất là Thần Kim, giữ việc binh Cách). Đại du đồng: đói loạn tàn.

Tiểu Du đồng trên hấn dưới lăng lộn sòng. (Vùng phận dã này - dưới lăng trên không thể làm gì được).

Thần đồng binh giặc kết nên.

Đò xe nghẽn lối. Sương chèn tuyết pha (Phận dã này, sương tuyết nước lụt).

Phù đồng đói hạn giặc pha.

Địa Ất đồng cùng với Thổ Mộc.

Người ta bỏ phế việc nông tang, (mà) giao binh, thù kết hại hung dân sầu.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®