tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Xích Kỳ

Cập nhật : 05/07/2014
Qua Hợi: nước, địch, qua Dần: mộc công. Qua Thân nóng lạnh binh nhung. Qua Tỵ nắng nỏ vật hung, người tàn. Xem Chi còn xét thêm Can. 5 hành sở thuộc, gian nan như rằng

Xích Kỳ

 

Xem Cờ Đỏ (Xích Kỳ) Khí hại bàn,

Hợi Thân gốc Khởi. Tỵ sau về Dần.

Tứ Mạnh về ngược chuyển luân (Hợi Thân Tỵ Dậu là 4 mạnh chuyển ngược).

Qua Hợi: nước, địch, qua Dần: mộc công.

Qua Thân nóng lạnh binh nhung.

Qua Tỵ nắng nỏ vật hung, người tàn.

Xem Chi còn xét thêm Can.

5 hành sở thuộc, gian nan như rằng

Cùng phương tai nạn gia lâm (Nơi lâm đến).

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®