tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Thanh Kỳ

Cập nhật : 05/07/2014
Can qua sát phạt đã đành nhiều phương. 4. Thiên Phụ Tân Chấn hương Giữ gìn 5 lúa lẫm thương chất đầy. 5. Giữa Thiên Cầm, Nhâm, giết say. 6. Thiên Tâm, Quý, Đoài tay phạt người. Đạo trong hiệu lệnh thường soi. 7. Khôn trong có cột Trời (Thiên Trụ) sáu Đinh.

Thanh Kỳ

 

Cờ xanh, mỗi tuế mỗi rời.

Từ Hợi qua Tý thuận thời chuyển cơ.

Lạ thường hại lúa, nước to.

Một chung qua lại một lo đói chờ (12 năm là 1 chung).

4chung đổi mới, bỏ xưa (48 năm là 4 chung)

9 chung trăm tám năm đưa dâu tàn.

Trăm bốn mươi bốn năm lan.

12chung tới, ngập tràn binh đao.

Giáp Ất Dần Mão năm nào.

Lụt nối, mưa đá, lúa sao ngóc Cùng.

Bính Đinh Tỵ Ngọ lửa nung.

Dân nhiễm bệnh tật, lửa bùng cháy tin.

Mậu Kỷ Sửu Vị Tuất Thìn.

Công hưng, phú trọng, trung tin, vườn bồi (có thể việc thổ công hưng thịnh, bồi đắp cung vườn, trong trọng thơ phú ngoài điểm trung lương).

Canh Tân Thân Dậu Kim coi,

Tuyết sương, trộm cắp, con người dịch xâm.

Núi sông, nước Nổi, mưa dầm.

Cờ xanh Hợi Tý Quí Nhâm một vành.

Can chi ứng chiếu cho minh.

Theo phương  lành  dữ, dõi kinh tai phiền (gặp đúng phận dã, tai nạn càngnặng).

Tuế hình chiếu rõ như in.

(Tý Sửu tại Đông, Dần Mão tại Nam).

Ngọ Mùi Thân tại Tây, Dậu Tuất Hợi tại Bắc).

Đỏ - xanh cùng hội – chu tuyền nạn khinh.

Ba cờ hội họp nặng tình.

Mạnh Thần đổi tiết, tai thành đầu niên (Ba cờ họp, họa càng nặng. 4 mạnh niên, ba niên, 1 lần hoản tiết: Dần Thân Tỵ Hợi là 4 Mạnh Thần).

Hợp Giáp Ất, Xuân nước lên (3 cờ họp).

Hè hạn, Thu sấm, Đông miền tuyết sương.

Lúa khô, cỏ héo, cây thương.

Người thì dịch lệ, thú nhường bệnh toi.

Bính Đinh nước hạn trái thời.

Lửa thiêu, trộm cắp, tằm còi ruộng khô.

Mậu Kỷ, dầu quí đất thô.

Lúa vừng thì hiếm , người chờ đói ăn.

Canh Tân nước hạn, sương gằn.

Thiếu ăn, lúa tổn, cây cằn, giặc pha.

Nhâm Quí nước lụt những là.

Muối thiếu gạo kém cá mà khan hung.

(Mọi thứ đều theo Can Chi của Thái Tuế. Đến kỳ đổi Chung, xét niên hội họp, Can Chi ở đâu. Nếu Can Chi dưới Tuế Hình thì năm bị ương. Hoặc thái quá, hoặc bất cập là tại số ở trước sau số Chung 1 – 2 năm).

Cửu Tinh Văn Xương Huyền Phượng

Văn Xương Huyền Phượng tìm tung.

Minh Duy Âm Đức Thượng cùng Chiêu Dao.

Gặp Hoa Minh Huyền Vũ rời coi.

Bát Huyền Minh thứ Cửu Duy Minh.

Ngược xuôi ngang dọc sao Trời.

30 năm mới qua ngoài một cung.

Việc cầu tìm cát hay hung.

Sao nào giữ việc trên Cung Can trời.

Giáp Ất cảnh thổ lôi thôi.

Quốc dân nhiều bệnh phong tôi lùng đùng.

Bính Đinh hạn lửa tin hung.

Kia lời yêu nghiệt, đây lòng xôn xao.

Canh Tân chết chóc gươm đao.

Đánh nhau, cướp giặc Nơi nào tạm yên.

Nhâm Quí mưa bụi liên miên.

Cung Phi, nữ hậu, có phiền kém vui.

Gặp Can Mậu Kỷ thêm xui.

Sâu hoàng, chết chóc , đất vùi lắm phen.

Trùng năm tháng hạn nặng thêm.

Hội cung Thái Ất nặng chêm nữa mà.

Phương: Cách Bách Hiệp Kích lâm vào.

Là phương tai nặng ngoài ra thì thường.

Cửu Tinh Trực Phù

Chín sao lành dữ tư lường.

Mỗi Cung ảnh hưở ng một trường 10 niên.

(Tới phận dã xem tai tường, lấy 5 hành Suy Vượng mà quyết).

Giáp đầu 9 sao đứng trên.

Sao nào thuộc, hỏi Can niên trên nhà.

1. Thiên Bồng lục Mậu Kiền pha.

Việc là khuấy động nên ra đổi rời.

2. Ly lục Kỷ Ong (Nhuế) trời.

Nổi lên trộm cướp rối bời giáp binh.

3. Thiên Xung Cấn lục Canh.

Can qua sát phạt đã đành nhiều phương.

4. Thiên Phụ Tân Chấn hương

Giữ gìn 5 lúa lẫm thương chất đầy.

5. Giữa Thiên Cầm, Nhâm, giết say.

6. Thiên Tâm, Quý, Đoài tay phạt người.

Đạo trong hiệu lệnh thường soi.

7.  Khôn trong có cột Trời (Thiên Trụ) sáu Đinh.

8. Thiên Nhâm, Khảm, Bính minh

Phần âm thêm lại mang hình nữ lưu.

9. Thiên Ương, Tốn, Ất Chiêu.

Đức Dương gọi Chúa, lời chiều quân vương.

(Các sao có Thái Nhất nương, Bách Tù Cách Kích Yếm nhường Đề Hiệp Tính. Biến tai trong khoảng chuyển vần. Sao nào việc nấy tự tuần chẳng sai. (Như Thiên Ương là Đức Dương, tượng Vua, ví gặp Bách Yếm các biến, thì vua phát tai nạn. Như Thiên Tâm, giữ việc đánh phạt kẻ không đạo, ví gặp Ếm ép các biến thì đấy quân đánh phạt nước khác).

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®