tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Dân Cơ

Cập nhật : 05/07/2014
Đất kia hội họp Thần đồng. Thổ công lắm việc thành chung sức nhiều. Nền Dân, năm ấy được mùa. Quân Thần cùng gặp thêm đua phúc lành. Giàu sang thọ khỏe phong hanh. Nhà dân thường phát, Nổi danh người hiền. Lúa đau, dân bệnh sao nên.

Dân Cơ

 

Đất kia hội họp Thần đồng.

Thổ công lắm việc thành chung sức nhiều.

Nền Dân, năm ấy được mùa.

Quân Thần cùng gặp thêm đua phúc lành.

Giàu sang thọ khỏe phong hanh.

Nhà dân thường phát, Nổi danh người hiền.

Lúa đau, dân bệnh sao nên.

Thổ mộc lắm việc vì xen Địa (Thần) vào.

Thiên đồng trộm giặc đói sao.

Tuyết sương giết hại, dân nào được yên.

Trực cùng bờ cõi hai bên (Trực phù)

 Sâu hoàng, nước hạn, quân quyền nhiễu nhương.

Lớn (du) đồng, binh nước hạn thường.

Dân siêu nghiệp bỏ tìm đường kiếm ăn.

Thuế tăng, binh giáp khốn thân.

Mùa Màng thu nửa là phần nhỏ theo. (Nền dân đồng Tiểu Du)

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®