Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Địa Ất Địa Ất

Địa Ất) Đất thì bệnh chuyển, tạng đau. Dân hoang, lúa gặp dịch sâu hoàng trùng. Trộm cắp, nước hạn, thổ công. Người tai, lúa hại Đất đồng Tôn giao (Trực Phù). Thần đồng: nước hạn lao đao.

Xem thêm ...
Trực Phù Trực Phù

Trực Phù hạn lụt sâu hoàng. Dịch lây, lửa phá giặc mang tai về (Trực Phù thuộc lửa). Sinh Vượng gặp Thái Ất có khi, Gió lửa, giặc giã, dân thì chẳng an. Cùng Đại Du chẳng lành.

Xem thêm ...
Thủy Kích Thủy Kích

Lúa sâu, mưa đá, binh kèo, hạn, nung. Sao Đê biến Khởi ngoài trong: Xa phòng tôi phản, gần phòng lửa lan. Sao Phòng làm động quân quyền: Vua trên tướng, tướng lòng phiền lo âu. Sao Cang trong có âm mưu:

Xem thêm ...
Xích Kỳ Xích Kỳ

Qua Hợi: nước, địch, qua Dần: mộc công. Qua Thân nóng lạnh binh nhung. Qua Tỵ nắng nỏ vật hung, người tàn. Xem Chi còn xét thêm Can. 5 hành sở thuộc, gian nan như rằng

Xem thêm ...
Thanh Kỳ Thanh Kỳ

Can qua sát phạt đã đành nhiều phương. 4. Thiên Phụ Tân Chấn hương Giữ gìn 5 lúa lẫm thương chất đầy. 5. Giữa Thiên Cầm, Nhâm, giết say. 6. Thiên Tâm, Quý, Đoài tay phạt người. Đạo trong hiệu lệnh thường soi. 7. Khôn trong có cột Trời (Thiên Trụ) sáu Đinh.

Xem thêm ...
Thủy Kích Biến Hóa Thủy Kích Biến Hóa

Thổ công theo đuổi đắp thành những khi Kim Thành Thủy Kích Cùng về. Phương đông binh dấy hoặc thì phương tây. Thủy: Nước Lớn, năm no đầy. Bắc quân về hợp Đông này cầu thân. (Rợ Bắc Khởi binh, được toán hòa, mùa đông có việc hòa hợp cầu thân).

Xem thêm ...
Ngũ Phúc Ngũ Phúc

Ngũ Phúc thuộc Thổ lưu vùng. Nạn tai tắt hết, dân mừng vua yên. Vua cùng, Vua Phúc thọ niên (nền vua Cùng 5 phúc). Hào sơ nối dõi. Đối bên giặc thù. (ở Hào Sơ cường con nối dõi, ở Đối Xung sinh vua trộm cướp).

Xem thêm ...
Quân Cơ Quân Cơ

Nền Vua trị ba chục năm. Lý Trời, Lý Đất lại thăm Lý Người (Lý trời phương ấy sao lành chiếu, Lý đất sinh sản muôn vật, Lý Người dân giàu có). Vẽ bày cung quí dâng ngôi. Vua coi phương lạ tuần chơi đất lành.

Xem thêm ...
Thần Cơ Thần Cơ

Là năm kẻ sĩ ra liền. (dùng tướng hiền, năm lúa thóc tốt, được mùa). Hoặc năm Ách quí có miền tiến dâng. Hội 5 phúc cả một tầng. Là nơi tể phụ mệnh vâng miếu đường. Dân đồng năm tiến hiền lương. Làm cho chính sự cát sương hòa bình.

Xem thêm ...
Dân Cơ Dân Cơ

Đất kia hội họp Thần đồng. Thổ công lắm việc thành chung sức nhiều. Nền Dân, năm ấy được mùa. Quân Thần cùng gặp thêm đua phúc lành. Giàu sang thọ khỏe phong hanh. Nhà dân thường phát, Nổi danh người hiền. Lúa đau, dân bệnh sao nên.

Xem thêm ...
Cửu Cung Cửu Cung

Tuế Kể với Cả (Thái) Cùng vai. Đại thần mất lễ, Hậu cài âm mưu. Cùng Văn Đại Tướng 1 Chiều Giáp ngoài quan ải dõi điều mạnh hơn. Ví mà đất tuyệt chết chôn. Cửa hung, tướng dữ và dồn Canh Tân. Ra quân hại đến ba quân, Tham chủ phải chết, dáng lân tiếc tình.

Xem thêm ...
Đại Khách Đại Khách

Đại Khách thuộc Thủy Thìn tinh Là bậc đại tướng oai hình quân sư Hoặc đồng 3 – 7 Thái cư (cung 3, cung 7) Hoặc đồng Chủ Đại Tiểu chờ 1 cung Hoặc Cùng ngôi với Tâm Phòng. Gặp nhau nơi ấy đều dòng sét lao. 1 – 8 gặp, nước tràn dào.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®