tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Tám cung phương hướng

Cập nhật : 05/07/2014
Khảm trung mãn: Chính Bắc, đương Tý là tháng Mười một. 3. Cấn phúc quản: Đông Bắc, Sửu, Dần là tháng Chạp, tháng Giêng.

TÁM CUNG PHƯƠNG HƯỚNG

         

1.     Càn tam liên: Tây Bắc, Tuất Hợi là tháng Chín, tháng Mười.

2.     Khảm trung mãn: Chính Bắc, đương Tý là tháng Mười một.

3.     Cấn phúc quản: Đông Bắc, Sửu, Dần là tháng Chạp, tháng Giêng.

4.     Chấn ngưỡng bồn: Chính Đông, đương Mão, là tháng Hai

5.     Tốn hạ đoạn: Đông Nam, Thìn Tỵ là tháng Ba, tháng Tư

6.     Ly trung hư: Chính Nam, đương Ngọ là tháng Năm

7.     Khôn lục đoạn: Tây Nam, Mùi Thân là tháng Sáu, tháng Bảy

8.     Đoài thượng khuyêt: Chính Tây, đương Dậu là tháng Tám.

 

 

Pháp Sư
Trần ngọc Kiệm
Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Chuyên gia phong thuỷ

Tel : 0913290384
Homepage:baolavansu.com
Email:baolavansu@ymail.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®