tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Xem bệnh tật

Cập nhật : 05/07/2014
Bính Đinh thì kỵ Thuỷ thần Mậu Kỷ kỵ Mộc, Canh Tân, Hoả hào, Nhâm Quý là Thổ động vào Mộ môn hào ấy bệnh nào cho qua.

PHÚ QUẺ CHIẾM BỆNH

 

Luận xem hào sát mộ môn

Giáp Ất, Kim động bệnh khôn chẳng lành,

Bính Đinh thì kỵ Thuỷ thần

Mậu Kỷ kỵ Mộc, Canh Tân, Hoả hào,

Nhâm Quý là Thổ động vào

Mộ môn hào ấy bệnh nào cho qua.

  

Pháp Sư
Trần ngọc Kiệm
Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Chuyên gia phong thuỷ

Tel : 0913290384
Homepage:baolavansu.com
Email:baolavansu@ymail.com

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®