tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Hào tán xa luân

Cập nhật : 05/07/2014
Xuân kê, Hạ thử, tán xa lai Thu thổ, Đông mã an bài bệnh nhân, Hiếu tử mãi quan tài Đại quá tiểu quả Chính hành tai, Ký tế vị tế khốc bi ai

 

HÀO TÁN XA LUẬN

 

  Xuân kê, Hạ thử, tán xa lai

 Thu thổ, Đông mã an bài bệnh nhân,

  Hiếu tử mãi quan tài

 Đại quá tiểu quả Chính hành tai,

Ký tế vị tế khốc bi ai

 Vọng ích đồng nhân khôn làm quái,

Dịp một bát quái đã bày

 Xuân, nhu, mông, mộ, hạ rày cổ quan

Thu mà bát tiết chẳng an

 Đông mà lâm lử, bệnh nàng phải âu

Thập tử mười quẻ thêm sầu

 Minh dĩ quán bí nhu làm

 Thiết kỵ thế thân nhập mộ

 càn súc phong đầu cổ quái.

 Nhược phùng tài quỉ cu hưng.

Quách quan lâm đến mùa Xuân.

 Xem thấy Khôn Cấn dữ thay mưa nài.

Mùa Hạ thì kỵ Cấn Đoài

 Mùa thu Chấn Tốn động rày chẳng qua.

Mùa Đông tượng Ly chẳng tha

 Quách quan quẻ ấy học mà cho thông.

Xem Kinh Dịch

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail:tk_baolavansu@yahoo.com

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®