tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Xem trì thế đoán bản mệnh

Cập nhật : 05/07/2014
Phụ mẫu trì thế huynh đệ hoà Cháu con xa cách tật bệnh đa Cầu quan ứng cử đều được tốt Tử tôn dâm loạn phải lìa xa.

PHÚ TRÌ THẾ ĐOÁN BẢN MẠNG

 

Huỳnh đệ trì thế khắc thê tài.

 Ưu quan vị liễu, bất hoàn lai,

Quỷ vượng Chính đãng phòng khẩu thiệt

Thân trường đắc tịnh tổn kỳ tài.

Tử tôn trì thế sự vào ưu

 Quan quỷ tùng lai riễu tiện hưu.

Tài vật thử thời ứng dĩ đắc

 Thanh minh đắc sự, hữu lai du.

 

Tài hào trì thế ích tài vinh

 Nhược vấn cầu tài sự xưng tình

Cầu quan đắc vị được thăng chức

 Ông bà tổ phụ bệnh thình lình.

 

Quan quỷ trì thế mạng gian nan

 Chiếm thân tật bệnh dã tao quan

Huynh đệ xa cách đều chẳng tốt

 Gia đạo phụ mẫu đắc thọ tràng

 

Phụ mẫu trì thế huynh đệ hoà

 Cháu con xa cách tật bệnh đa

Cầu quan ứng cử đều được tốt

 Tử tôn dâm loạn phải lìa xa.

 

Pháp Sư
Trần ngọc Kiệm
Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Chuyên gia phong thuỷ

Tel : 0913290384
Homepage:baolavansu.com
Email:baolavansu@ymail.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®