tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Hoả động

Cập nhật : 05/07/2014
Súc vật nuôi chết ly bì Trẻ con tật bệnh vậy thì chẳng an Thuỷ mà khắc Hoả gian nan Làm có tiền bạc cũng tan gia đình Động mà khắc thế hại mình

Hoả động

Hoả động phòng lửa có khi

Táo quân mẻ sứt vậy thì sao đây

Súc vật nuôi chết ly bì

Trẻ con tật bệnh vậy thì chẳng an

Thuỷ mà khắc Hoả gian nan

Làm có tiền bạc cũng tan gia đình

Động mà khắc thế hại mình

Không tai cũng bệnh thiệt tình chẳng sai.

Xem Kinh Dịch

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®