tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Xem dụng thần

Cập nhật : 05/07/2014
Phẩm chiếm quẻ yếu tri kỵ thần, xem tiên khán dụng thần, khắc dụng thần chi hào, tức thị kỵ thần giả, như kỵ thần động lai khắc dụng,

YẾU TRI KỴ THẦN, TIÊN KHÁN DỤNG THẦN

 

Phẩm chiếm quẻ yếu tri kỵ thần, xem tiên khán dụng thần, khắc dụng thần chi hào, tức thị kỵ thần giả, như kỵ thần động lai khắc dụng, nhi dụng hào xuất hiện bất không tắc thọ khắc giả, thoảng quái trung hựu động xuất nhất hào nguyên nhần Sinh dụng, tác kỵ thần phản Sinh nguyên thần thị danh, tham Sinh kỵ khắc, tắc dụng thần căn đới thâm cố hỉ kỳ kiết cánh hội giả, như kỵ thần độc phát nhi dụng thần tuần không vị chi tỵ khong, như phục tan bất hiện vị chi tỵ hùng, như nguyệt kiên nhật thần Sinh dụng thần vị chi đắc cứu, như thị đẳng nài vị kiết đào, việt hà hiềm hà nghĩ, hoặc như kỵ thần biến hồi đầu chi khắc, hoặc nhật thần nguyệt kiên khắc xung chi, hoặc động hào khắc chế kỵ thần vị chi tặc dục hại ngã, thị tắc tiên thọ hại giả ngã, hựu hà hào thương khắc như nhực thần nguyệt kiên Sinh phù kỵ thần, hoặc kỵ thần trùng diệp khắc dụng, tức sử dụng thần tỵ không phục tàn giả chỉ xuất không xuất thấu thơi canh thọ kỳ độc, nam miễn kỳ tai giả. Phâm chiếm quái yếu tri cừu thân tiên khán khắc chế, nguyên thần Sinh phò kỵ thần giả, tức thị cừu thân fgiả, như quái trung cừu thần phát động tắc nguyên thần bị thương, dụng thần vào căn, kỵ thần bội lực kỳ hoạ khả thắng hữu tại gia.

 

Xem Kinh Dịch

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®