tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Xem hào động

Cập nhật : 05/07/2014
Phàm chiếm quẻ, phải suy xét xem hào động Động biến quái xung khắc, chiếm việc gì phải lấy hào đó mà dụng thần; trước phải xem hào nguyên thần, kỵ thần, cừu thần

MUỐN CHIẾM QUẺ PHẢI XEM HÀO ĐỘNG

          Phàm chiếm quẻ, phải suy xét xem hào động

Động biến quái xung khắc, chiếm việc gì phải lấy hào đó mà dụng thần; trước phải xem hào nguyên thần, kỵ thần, cừu thần, bốn mùa vượng, tướng hưu, tù, mộ nguyệt Sinh khắc xung hợp cập tuần không nguyệt phá vậy.

Thí dụ: Như chiếm công danh được quan hào vương trì thế, hoặc nhật nguyệt tác động quan hào lai Sinh hợp thế hào tắc hảo, tử tôn hào động u quái trung hoặc tử hào trì thế bất hảo.

Như chiếm tài khí đắc tài hào trì thế, hoặc nhật nguyệt động tác tử tôn Sinh hợp thế hào, hoặc quan hào trì thế, tài động Sinh chi, hoặc phụ hào trì thế, tài động khắc thế, cầu tài rất dễ.

Khó huynh hào trì thế, huynh hào động ư quái trung, hoặc thế lâm tuần không nguyệt phá giả vào tài như chiếm trong một năm, tức là lưu niên, hiện nhậm quan nghi quan tinh trì thế, tài động Sinh chi biến động chi tài, dữ thế hào tương Sinh giả kiết, Khổ nhật nguyệt tác tử tôn động hào xung khắc thế hào, hoặc tác hào xung khắc thế hào, hoặc thế hào không phá, hoặc quan hào không phá hoặc thế hào, hồi đầu hoả khắc, hoặc tử tôn trì thế giai vi hung đào.

Sĩ dân chiếm nguyệt lịnh lưu niên, trong một năm, tối bi tài hào cập tử tôn trì thế, quản hứa nhất xế hanh thông nhược ngộ qua hào trì thế, đặc ngộ nhật nguyệt tác tài tinh, động hào Sinh hợp thế hào giả, chủ kiết xương, nhược vào tài động Sinh hợp thế hoà, như qủi hào trì thế, tất chủ tai ương thoảng thế không thế phá, cập quỷ hào động khắc thế giả đại kiến hung tai, huynh động khắc thế giải, chủ khẩu thiệt phá tài.

Như quan dân chiếm lưu niên, hợp thế chi nguyệ tắc kiết, khắc thế chi nguyệt tắc hung, bất nghi thế hào động hoá quỉ, hoá khắc, thấy chủ nguy vong, hựu bất nghi tài động hoá phụ, phụ động hoá tài, quỷ động hoá phụ, tất kiến hữu trưởng thượng chi tai.

Huynh động hoá quỉ, quỉ động hoá huynh, phòng thủ chí nguy, tả hoá quỉ, quỉ hoá tài, tài hoá huynh, huynh hoá tài, chủ thường khắc thê thiếp đơn độc; Tử hoá quỉ, quỉ hoá tử, phụ hoá tử, tử hoá phụ, là chủ tiểu khẩu hữu thương, là hào con cháu phải bị tai ương.

 

Xem Kinh Dịch

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®