tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Chiêm bệnh như tự kỷ

Cập nhật : 05/07/2014
Chiếm bệnh như tự kỷ, chiếm bệnh nhược đắc thế hào vượng tướng, hoặc nhật nguyệt động hào Sinh hợp thế,

 

CHIẾM BỆNH NHƯ TỰ KỶ

Chiếm bệnh như tự kỷ, chiếm bệnh nhược đắc thế hào vượng tướng, hoặc nhật nguyệt động hào Sinh hợp thế, hoặc tử tôn trì thế, hoặc tử  tôn động ư hào trung bất câu cửu binh, tân binh, lập bảo an khang, cận bệnh nhi thế gặp tuần không hoặc thế hoá không, hoặc quái trung phùng, lục xung quái biến lục xung, bất tu phúc dương túc khả an khang (chóng khỏi).

 

Xem Kinh Dịch

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®