tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Xem tượng quẻ đoán bệnh

Cập nhật : 05/07/2014
Chiếm bệnh bất khán dụng thần thân mạng, là chẳng xem làm chi, khán quái tượng giả, địa hoả minh di phong địa quan sơn hoả bí

 

CHIẾM BỆNH BẤT KHÁN DỤNG THẦN THÂN MẠNG

          Chiếm bệnh bất khán dụng thần thân mạng, là chẳng xem làm chi, khán quái tượng giả, địa hoả minh di phong địa quan sơn hoả bí, thuỷ thiên nhu, địa trạch lâm, sơn thiên đại súc, lôi hoả phong, sơn phong cổ, trạch thiên quái, thiên hoả đồng nhân, trạch phong đại quá, lôi sơn tiểu quá, thuỷ hoả ký tế, hoả thuỷ vị tế, thiên lôi vô vọng, phong lôi ích, là mười sáu qủe đó, đoán chi tắc tử, xà động chủ tử, hổ động chủ tang.

Xem Kinh Dịch

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®