tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Xem bệnh do động tà,ma,quỷ,thần....

Cập nhật : 05/07/2014
Quẻ động: sơ động thổ thần Nhì động táo quân Tam vi yểu tử, nam thương Tứ vi thổ chủ về đường kiên pha Ngọ động phật tự nội gia Lục động vậy mà khử mã vong ông

CHIẾM BỆNH ĐỘNG TÀ MA QUỈ THẦN

(Phải cúng rồi mới đọc)

Quẻ động: sơ động thổ thần

Nhì động táo quân

Tam vi yểu tử, nam thương

Tứ vi thổ chủ về đường kiên pha

Ngọ động phật tự nội gia

Lục động vậy mà khử mã vong ông

Quan lâm nhật nguyệt tân vong

Quỉ động cựu chồng, taì động vợ xưa

Tử động con thác mất Mậu

Phụ động cha mẹ ông bà chẳng an

Huynh động thì anh em ta

Huynh đệ trì thế thiệt là anh em

Hồ ly tinh quỉ động kim vong

mắc phải đao kiếm lạc thấy chiêu hồn

Mộc động lôi giáng mộ phần

té cây thắt cổ Mộc thần Đông phương

Quỉ Mộc động hào nam thương

Động vong trầm nịch tỉnh giang thuỷ thần

Lại xem quỉ thuỷ mà phân

Quỉ sơ Thuỷ phủ, Quỉ nhì Thuỷ tinh,

Quỉ tam khao binh, Quỉ tứ hành khiến

Quỉ Ngọ Phạm Nhan, Quỉ lục Hà bá

Lại xem hoá quỉ thiêu phần

Hoá nhì Táo quân, hoá tam bị vong hùm tha

Lại xem lục thần quỉ ma

Long thế hà bá giang hà thuỷ quan

Long lâm Hoả Thổ động ra ông bà

Long Thuỷ trú trớ thành hoàng

Long Kim đao kiếm oan hồn

Long Mộc thắt cổ trong vòng lân hương

Tước thế động ra già lam

Có hứa Phật đường người làm bệnh đau

Tước lâm Kim Mộc bằng tay

Tư mạng Ngọ đạo động ra thiên thần

Tước động lâm Thuỷ bằng nay

Thuỷ long Hà bá bắt rày chẳng sai

Tước động lâm Hoả, Hoả tinh nhưng là

Tước lâm huynh đệ chẳng hoà

Khẩu thiệt van vái đọng mà chẳng an

Tước hào lâm Thổ bằng nay

Thổ thần Thổ táo động rày tà tinh

Trận thế ôn ti vậy hoà

Trận lâm Kim Mộc động ra lễ thần

Xà Mộc động hào giáng tinh

Đăng sơn mắc phải nên mình chẳng an

Tý vi ông, Sửu vi bà

dần là cô tổ, Mão là bà cô

Thìn là thúc bá khao binh

Vì chưng hành khiến thuỷ thần hành tai.

Tỵ là mãnh tướng chẳng sai

vọng cô có kẻ sảy tai làm

Ngọ là ông tao, kẻ sang

Mùi là Thổ chủ thần hoàng đại vương

Hào Thân mắc phải mộc ương

Cũng vì hành khiến Ngọ ôn người làm

Dậu là Thổ địa thần linh

Trong nhà ắt có tà tình phá rây

Tuất là quách cảnh đại vương

Anh em có kẻ đào thương nạp đầu

Hợi là phật tự khẩn cầu

Trong họ trầm thuỷ thác lâu về đường

Xem trù thập điện diêm vương

Chết đuối trầm mịch nên vương bệnh nầy

Thí dụ: Như xem quẻ bệnh cho ai đau, phải vái quỉ thần tà ma xin một quẻ bệnh động ra mới đoán, hào nào động thời thầy phải xem xét biên trong mấy vì động đó cho người đặt bàn vái.

 

Xem Kinh Dịch

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®