tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes evelyne replica fake louis vuitton tas kopen replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica louis vuitton hobo fake chanel wallet louis vuitton shoes replica gucci replica 1:1 replica chanel wallet louis vuitton district pm replica louis vuitton wallet replica hermes belt replica replica lv australia replica goyard replica goyard Louis Vuitton wallet replica fake lv man bag chanel backpack replica louis vuitton messenger bag replica louboutin pas cher louboutin pas cher chanel bag replica louis vuitton imitazioni hermes belt replica gucci replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton district pm replica Replica Fendi Backpacks borse false louis vuitton napoli replica louis vuitton wallet 1:1 replica cartier love bracelet louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louboutin cartier love bracelet replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl louboutin pas cher Louis Vuitton Replica replica goyard dior tasche replica chanel imitazioni perfette van cleef replicaa replica gucci shoes cartier schmuck replica deutschland borse gucci imitazioni Louis Vuitton Taschen replica chanel shoes replica handbags replica Australia cartier love imitazione zaino louis vuitton falso

Xem tướng Nốt ruồi

Cập nhật : 05/07/2014
Trên Nốt ruồi có lông là tướng tốt ü Nốt ruồi Tại Thiên trung (chính giữa trán giáp chân tóc) là tướng chẳng được ở ngôi sang, vả trai hại cha mẹ, gái hại chồng ü Tại vành Tai là tướng thọ


Xem tướng Nốt ruồi

·        Các nơi thân thể người ta mà mọc ra các dấu, tục gọi là Nốt ruồi. Cao là Chí, phẳng là Điềm, xanh, vàng hoặc đỏ là Ban.

·        Nốt ban chẳng nên mọc Tại nơi mặt, cho nên hễ ai mặt nhiều ban đều chẳng phải là người lão thọ.

·        Nốt ruồi lại có ẩn, hiển khác nhau:

ü     Tại  mặt là Nốt ruồi hiển

ü     Tại  mình là Nốt ruồi ẩn.

ü     Trên Nốt ruồi có lông là tướng tốt

ü     Nốt ruồi Tại Thiên trung (chính giữa trán giáp chân tóc) là tướng chẳng được ở ngôi sang, vả trai hại cha mẹ, gái hại chồng

ü     Tại vành Tai là tướng thọ

ü     Tại thuỳ châu (giái Tai) là tướng hiếu

ü     Tại căn Tai là tướng làm giặc

ü     Tại Sơn căn (sống Mũi, dưới Ấn đường) là tướng khắc hại, Tại Niên, Thọ (sống Mũi, dưới Sơn căn) là tướng chết về đồ binh

ü     Tại cạnh Mũi là tướng nhiều tật bệnh mà chết.

ü     Tại trên Mắt là tướng cát (cát) lợi

ü     Tại đầu Mũi là tướng phải phòng hờ chết về đồ binh

ü     Tại sống Mũi là tướng vận mệnh truân chuyên, Tại Nhân trung (Môi trên, ngay dưới đầu Mũi) là tướng phải đổi vợ

ü     Tại cạnh Miệng là tướng khó tụ tài

ü     Tại Môi trên là tướng hay được ăn uống

ü     Tại trên Lưỡi là tướng hay nói bậy

ü     Tại dưới Môi là tướng hay phá của

ü     Tại gò má là tướng làm quan bị thất chức

ü     Tại Thừa tương (Môi dưới, ngay dưới Miệng) là tướng chết đuối dưới nước

ü     tại Cao quảng học đường (chính giữa trán, dưới Cao minh học đường) là tướng khắc hại cha mẹ

ü     Tại Sích dương (bên trán) là tướng bị chết nơi đất khách

ü     Tại Phụ giác (góc trán) là tướng chết về đồ binh

ü     Tại Biên địa (cạnh trán, giáp Phụ giác) là tướng thác

ü     Tại phương ngoài, nếu ở núi rừng sẽ bị ác thú nó hại

ü     Tại Thấn môn, Kiếp lộ (dưới đuôi Lông Mày) là tướng chết về tên đạn

ü     Tại Thanh lộ (đuôi dưới Lông Mày, giáp tóc mai) là tướng chết nơi đất khác

ü     Tại Thái dương (cạnh Mũi ngang Ấn đường) là tướng vợ chồng tốt lành

ü     Tại Ngư vĩ (cửa Tai, nơi cung Thê thiếp) là tướng khắc vợ

ü     Tại Gian môn (giữa trên Mắt) là tướng phải đổi vợ Tại Phu toạ (dưới cuống con Mắt, giáp Mũi ngang nơi Niên thượng) là tướng sát chồng

ü     Tại Thê toạ (tức Cấm phòng, dưới đuôi con Mắt) là tướng sát vợ

ü     Tại Kim quỹ (dưới con Mắt, giáp Cấm phòng) là tướng phá của tạc các Học đường là tướng thất học

ü     Tại Mệnh môn (cửa Tai, phía trên Ngư vĩ) là tướng có hoả ách (bị phỏng, bị cháy) Tại Nô bộc (má, ngang mép) là tướng khắc đầy tớ

ü     Tại Phi trì (cạnh cằm, ngang Địa các) là tướng chết đuối

ü     Tại Đạo tắc (dưới đuôi con Mắt, cạnh Cấm phòng) là tướng gian, hay trộm cắp Tại Tế trù (má, ngang dưới lỗ Mũi) là tướng thiếu ăn

ü     Tại Tổ trạch (phía dưới cạnh mép) là tớưng phải dời nhà

ü     Tại Đại hải (gần cạnh nằm, giáp Châu xa) là tướng bị thuỷ

ü     Tai (bị ngập lụt) Tại Niện thượng (trên Thọ thượng, dưới Sơn căn) là tướng nghèo khốn

ü     Tại Địa các (cằm, dưới Thừa tương) là rướng ít ruộng đất

ü     Tại Tam dương (Thái dương, Trung dương, Thiếu dương, nơi trên con Mắt phía tả) là tướng tổn con trai

ü      Tại Tam âm (Thái âm, Trung âm, Thiếu âm, nơi trên con Mắt phía hữu) là tướng tổn con gái.

ü    Nốt ban Tại Tước noãn (hột xẻ hay là trứng chim, Tại nơi âm), con trai thì vợ con có nạn, mưu sự chẳng thành, con gái thì sát chồng, khắc con, chết non chẳng lành.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®