tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes evelyne replica fake louis vuitton tas kopen replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica louis vuitton hobo fake chanel wallet louis vuitton shoes replica gucci replica 1:1 replica chanel wallet louis vuitton district pm replica louis vuitton wallet replica hermes belt replica replica lv australia replica goyard replica goyard Louis Vuitton wallet replica fake lv man bag chanel backpack replica louis vuitton messenger bag replica louboutin pas cher louboutin pas cher chanel bag replica louis vuitton imitazioni hermes belt replica gucci replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton district pm replica Replica Fendi Backpacks borse false louis vuitton napoli replica louis vuitton wallet 1:1 replica cartier love bracelet louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louboutin cartier love bracelet replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl louboutin pas cher Louis Vuitton Replica replica goyard dior tasche replica chanel imitazioni perfette van cleef replicaa replica gucci shoes cartier schmuck replica deutschland borse gucci imitazioni Louis Vuitton Taschen replica chanel shoes replica handbags replica Australia cartier love imitazione zaino louis vuitton falso

Xem tướng Mũi

Cập nhật : 05/07/2014
ü Mọc nhiều Nốt ruồi, là tướng vận rủi, mọc nhiều lằn ngang, là tướng bị thương về xe ngựa; có lằn thớ dọc, là tướng nuôi con người khác;

Xem tướng Mũi

ü     Mũi là Trung nhạc (núi giữa), cái hình thuộc thổ, làm biểu suất cho một nếp mặt, là cái mành mống của con phế (phổi) đó. Cho nên phế hư (trống) thì Mũi thông, phế thật (đặc) thì Mũi tắc, xem Mũi thông hay là tắc, sẽ thấy phổi tốtt hay là xấu

o       Chuẩn đầu tròn, lỗ Mũi lộ, lại được hai lộ Lan đài, Đình uý ứng nhau, là tướng người giàu sang.

o       Hai bộ Niên thượng, Thọ thượng đều chủ về Mũi, cho nên chủ về tuổi thọ dài hay ngắn.

o        Quang nhuận và nở lên, chẳng giàu hay sang thì cũng sống lâu;

o       Người nào Mũi điểm đen và đốt mỏng, chẳng nghèo hay hèn thì cũng chết yểu;

o        Sống Mũi cao và có sống là tướng thọ;

o       Mũi như trái mật treo mà thẳng như ống tre cắt, là tướng giàu sang; cứng có xương là tướng thọ.

o       Chuẩn đầu dày lớn, không hại với người.

ü     Chuần đầu nhọn và nhỏ, là tướng người lạng nhỏ và nhiều kế gian

ü     Mọc nhiều Nốt ruồi, là tướng vận rủi, mọc nhiều lằn ngang, là tướng bị thương về xe ngựa; có lằn thớ dọc, là tướng nuôi con người khác;

ü     Sống Mũi tròn mà suốt đời Ấn đường là tướng người có vợ đẹp,

o       Mũi như ống cắt, là tướng ăn mặc phong bậu, lỗ ngửa lộ ra là tướng đói rét, chết non;

o       Mũi như mỏ chim ưng, là tướng tham lam, khoét tới óc tuỷ người ta; Mũi có ba  khúc là tướng cô độc, phá cửa nhà;

o       Mũi có ba chỗ hóm, anh em hại nhau.

o       Chuẩn đầu tròn và thẳng là tướng được của ngoại phương ăn mặc. Chuẩn đầu nở lên là tướng phú quí vào địch.

o       Chuẩn đầu hơi đỏ, ắt phải chạy vẫy Đông Tây;

o       Mũi nghẹt lộ xương, một đời xiêu dạt đắm đuối.

o       Chuẩn đầu dều thịt ra, ham dâm không chán.

o       Chuẩn đầu tròn béo, đủ mặc, no ăn.

o       Chuẩn đầu nhọn mỏng, cô độc nghèo yếu;

ü     Mũi cao ngang Thiên đình, nổi danh bốn biển,

ü     Sống Mũi không xương, ắt phải chết non;

o       Mũi lộ thấy rường, chết nơi đất khác;

ü     Đầu Mũi nhọn xế, tâm sự cong queo.

o       Chuẩn đầu thường muốn quang nhuận

o       Sơn căn chẳng nên gặt gãy.

o       Đầu Mũi chắp thẳng, phú quí vào cùng;

ü     Sống Mũi cao nguy, anh em suy yếu;

ü     Sống Mũi chẳng thằng, tính hay khi trá;

o       Lỗ Mũi ra ngoài, tính hay gièm pha;

o       Nốt ruồi trên Mũi, tật Tại trọng âm;

ü     Trên Mũi thớ ngang, ưu nguy mãi mãi; nếu là sáng lớn, giàu sang hoài hoài;

ü     Trụ Mũi chẳng bằng, bỏ mất tính trời

ü     Trụ Mũi đơn bạc, tính người hèn ác;

o       Mũi như túi rút, tốt thịnh tới già,

ü     Mũi như sư tử, tài đạt thông minh;

ü     Mũi cao mà ngang, quan sang vinh thịnh;

ü     Trên Mũi quang nhuận, phú quí đầy nhà;

ü     Đầu Mũi ngắn nhỏ, chí khí hẹp nông;

ü     Trụ Mũi dài rộng ắt nhiều tài năng

o       Mũi dày mà thẳng có con công hầu

o       Mũi có khuyết phá cô độc đói rét.

ü     Mũi rồng - Là tướng quan sang cực phẩm.

ü     Mũi hồ dương - Là tướng phú quí.

ü     Mũi trái mật treo - Cũng là tướng tuổi lớn phú quí.

ü     Mũi trâu - Là tướng thọ mệnh không dài, không ngắn, làm được nên giàu.

ü     Mũi củ tỏi - Là tướng anh em chẳng hoà, tuổi già lập thành được gia nghiệp.

ü     Mũi khỉ - Là tướng giàu sang mà gian trá trăm bề.

ü     Mũi chó - Là tướng người vào lễ vào nghĩa, chỉ biết lấy của người, chứ chẳng biết cho người.

ü     Mũi phản ngâm (có 3 vòng) - Là tướng không có vận may, nhiều sự lo lắng.

ü     Mũi núi gươm - Là tướng anh em vào duyên và khắc với con, tuổi già cùng độc mà chết.

ü     Mũi cuối núi đứng một mình - Là tướng bần tiện cô khổ.

ü     Mũi bếp lộ - Là tướng thiếu ăn mặc, nhiều lao khổ, sau bị chết nơi đất khác.

ü     Mũi hươu - Là tướng người tâm tính khoan hoà, ưa làm nhân nghĩa.

ü     Mũi hổ - Là tướng phú quí.

ü     Mũi sư tử - Cũng là tướng phú quí.

ü     Mũi con tê phục - Là tướng làm quan tới chức tam công.

ü     Mũi ống tre tiện - Là tướng có công danh mà phú quí.

ü     Mũi túi đựng - Cũng là tướng công danh phú quí.

ü     Mũi mỏ chim ưng - Là tướng người gian hiểm dị thường.

ü     Mũi cá diếc - Là tướng không có thân thích, cùng khốn cả đời.

ü     Mũi phục ngâm (có 3 khúc) - Cũng như Mũi phản ngâm.

ü     Mũi lệch và lóm - Là tướng chẳng nghèo thì chết non.

ü     Mũi xương sống lộ - Là tướng một đời dầu được yên ổn, cũng phải cô độc và nghèo cùng.

ü     Mũi con tinh tinh - Là tướng lạng lớn và khí hào.

ü     Mũi vượn - Là tướng người khinh khiêu nóng nảy, không có oai nghiêm, chẳng làm nên được việc lớn, nghèo khổ lao lực, chết nơi đất khác.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®