tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.3

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes evelyne replica fake louis vuitton tas kopen replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica louis vuitton hobo fake chanel wallet louis vuitton shoes replica gucci replica 1:1 replica chanel wallet louis vuitton district pm replica louis vuitton wallet replica hermes belt replica replica lv australia replica goyard replica goyard Louis Vuitton wallet replica fake lv man bag chanel backpack replica louis vuitton messenger bag replica louboutin pas cher louboutin pas cher chanel bag replica louis vuitton imitazioni hermes belt replica gucci replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton district pm replica Replica Fendi Backpacks borse false louis vuitton napoli replica louis vuitton wallet 1:1 replica cartier love bracelet louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louboutin cartier love bracelet replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl louboutin pas cher Louis Vuitton Replica replica goyard dior tasche replica chanel imitazioni perfette van cleef replicaa replica gucci shoes cartier schmuck replica deutschland borse gucci imitazioni Louis Vuitton Taschen replica chanel shoes replica handbags replica Australia cartier love imitazione zaino louis vuitton falso

Lưu hạn

Cập nhật : 05/07/2014
Tuổi Dần, Ngọ, Tuất thì ghi năm sinh ở cung THÌN Thân, Tí, Thìn thì ghi năm sinh đó ở nơi cung TUẤT Tỵ, Dậu, Sửu thì ghi năm sinh đó ở nơi cung MÙI Hợi, Mão, Mùi thì ghi năm sinh đó ở nơi cung SỬU

 LƯU ĐẠI HẠN:

  Tuỳ theo cục mà viết số, cứ theo 10 năm một hạn:

Thủy nhị cục thì bắt đầu viết ngay cung Mệnh là 2 tiếp 12, 22 v.v… Mộc tam cục thì bắt đầu khởi là 3, tiếp 13, 23, 33, 43, 53 v.v…

Kim tứ cục thì bắt đầu khởi là 4 tiếp 14, 24, 34, v.v… Thổ ngũ cục thì bắt đầu viết là 5 tiếp 15, 25, 35, v. v… Hỏa lục cục thì bắt đầu viết là 6 tiếp 16, 26, 36 v.v…

Cước: Người Dương Nam, Âm Nữ thì ghi Đại hạn theo chiều thuận,

Người Âm Nam, Dương Nữ thì ghi Đại hạn phải theo chiều nghịch.

 

     TIỂU HẠN:

 

  Viết ở vòng bên trong, theo mỗi cung (gọi đó là Thiên bàn); Đàn ông thì an theo chiềuthuận. Đàn bà thì phải an theo chiều nghịch.

Tuổi Dần, Ngọ, Tuất thì ghi năm sinh ở cung THÌN Thân, Tí, Thìn thì ghi năm sinh đó ở nơi cung TUẤT Tỵ, Dậu, Sửu thì ghi năm sinh đó ở nơi cung MÙI Hợi, Mão, Mùi thì ghi năm sinh đó ở nơi cung SỬU

 

ĐỒNG HẠN:

 

Để xem sự tốt xấu từ 1 tuổi đến 12 tuổi:

 

1  tuổi ở Mệnh                      2  tuổi ở cung Tài

3  tuổi ở cung Giải                4  tuổi ở cung Phối

5  tuổi ở cung Phúc              6  tuổi ở cung Quan

7  tuổi ở cung Nô                  8  tuổi ở cung Thiên

9  tuổi ở cung Tử                  10 tuổi ở cung Bào

11 tuổi ở cung Phụ               12 tuổi ở cung Điền.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®