tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.3

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes evelyne replica fake louis vuitton tas kopen replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica louis vuitton hobo fake chanel wallet louis vuitton shoes replica gucci replica 1:1 replica chanel wallet louis vuitton district pm replica louis vuitton wallet replica hermes belt replica replica lv australia replica goyard replica goyard Louis Vuitton wallet replica fake lv man bag chanel backpack replica louis vuitton messenger bag replica louboutin pas cher louboutin pas cher chanel bag replica louis vuitton imitazioni hermes belt replica gucci replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton district pm replica Replica Fendi Backpacks borse false louis vuitton napoli replica louis vuitton wallet 1:1 replica cartier love bracelet louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louboutin cartier love bracelet replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl louboutin pas cher Louis Vuitton Replica replica goyard dior tasche replica chanel imitazioni perfette van cleef replicaa replica gucci shoes cartier schmuck replica deutschland borse gucci imitazioni Louis Vuitton Taschen replica chanel shoes replica handbags replica Australia cartier love imitazione zaino louis vuitton falso

Tử vi

Cập nhật : 05/07/2014
Hoặc Phá gặp nơi cung Thìn Tuất Có bạc tiền nhưng cóc danh chi Tử Phòng mưu lược đáng ghi Kỵ, Quyền, Tử, Phủ họp bầy một phương. Đế toạ Mệnh triều vương đa cát Hoặc cung Quan hẹn bước kim dư Phụ, Bật giáp Tham, Đế ư Chức nên tôn trọng, dâm ô cũng là

TỬ VI

(Cũng gọi là Đế tinh, Nam Bắc đẩu, thuộc Thổ)

Tử vi Miếu: Tí Ngọ Dần Thân

Vượng thì Thìn Tuất, đắc phân Sửu Mùi

Bình nơi Tỵ, Hợi đôi nơi

Cùng là Mão, Dậu ấy ngôi rành rành.

Tử vi mặt đỏ lưng dầy

Tính thời trung hậu, mặt đầy phương phi;
Khôi Việt, Tả Hữu tương kỳ

Thiên Tướng, Xương Khúc quyền uy tương phò

Gặp Phủ là thần giữ kho

Gặp Sát, Tử lại ban cho quyền hành.
Chế được hung ác Hoả Linh,

Sợ gặp Tuần, Triệt, Đà, Kiếp, Không.

Mệnh, Thân: Tử, Phá ở cung

Sửu, Mùi, Thìn, Tuất bất trung bất nghì;
Trừ tuổi tứ Mộ khá hay

Lại thêm Cát diệu hẹn ngày giàu sang

Đồng cung Đế với Tham Lang
Ngộ không tài đến lại tan dễ dàng
Thê, Nô, Bào, Giải cung nhàn.

Tử Không cát diệu mọi đàng khảm kha

Vi ở Ngọ tránh xa Hình Kỵ

Người Giáp, Đinh hay Kỷ nên danh

Quyền Khoa gặp được Đế tinh

Mệnh nơi Tỵ, Ngọ hiển vinh muôn bề

Lộc, Mã được ngồi kề Tử, Phủ

Ở Dần Thân phúc hậu chung thân

Quyền, Sát gặp Tử khá mong

Hư danh thụ ấm Không Vong lẫn cùng

Hoặc Phá gặp nơi cung Thìn Tuất
Có bạc tiền nhưng cóc danh chi
Tử Phòng mưu lược đáng ghi

Kỵ, Quyền, Tử, Phủ họp bầy một phương.
Đế toạ Mệnh triều vương đa cát

Hoặc cung Quan hẹn bước kim dư

Phụ, Bật giáp Tham, Đế ư

Chức nên tôn trọng, dâm ô cũng là

Không Kiếp ấy, ác tà đáng sợ

Tứ Sát kia (Kình Đà Linh Hỏa) ám trợ hung tinh

Ấy là thoát tục chi tăng

Nếu là có Vũ dự phần bán buôn
Còn Nữ mệnh xem tường sau trước
Tử, Phá, Tham bội ước đa dâm Hoặc Đào hoa ắt gian truân .
Duyên may khó sớm dự phần phụng loan.

Giải thích:

Tử Vi là chủ tể của các sao, chủ về uy quyền, tài lộc và phúc đức, nên an ở cung nào thường giáng phúc cho cung đó. Tử vi gặp được các trung tinh như Khôi, Việt, Xương Khúc, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc, Long Phượng thì coi như là quần thần khánh hội, tất có uy quyền hiển hách, hưởng phú quý trọn đời.

Gặp Thất Sát làm cho sao này thêm mạnh, nếu đứng đồng cung với Thất Sát thì coi như vua đeo kiếm báu. Gặp các hung tinh như Linh, Hỏa, Khốc, Hư, Đà, Kình v.v.. Tử Vi có thể chế ngự được; Nhưng kỵ nhất là gặp Địa Không và Địa Kiếp, Tử Vi không còn khả năng được bao nhiêu, nên trọn đời thường trắc trở, lao tâm. Nếu Tử Vi gặp phải Tuần, Triệt mà đóng ở cung Mệnh thì chắc là khắc một trong hai bố mẹ, bằng không cũng sớm ly hương.

Tử Vi ở cung Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa thì tốt lắm, nhưng nếu ở cung Tỵ, Hợi, Mão, Dậu gọi là bình hoà, không gặp được trung tinh đắc cách thì khó mà giàu sang. Tử vi mà gặp Tham Lang, nhất là ở cung Tý, Hợi, mão, Dậu là hạng ngườibi quan yếm thế, thưòng ngã vào nghiệp tu hành thì mới được yên thân.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®