tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.3

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes evelyne replica fake louis vuitton tas kopen replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica louis vuitton hobo fake chanel wallet louis vuitton shoes replica gucci replica 1:1 replica chanel wallet louis vuitton district pm replica louis vuitton wallet replica hermes belt replica replica lv australia replica goyard replica goyard Louis Vuitton wallet replica fake lv man bag chanel backpack replica louis vuitton messenger bag replica louboutin pas cher louboutin pas cher chanel bag replica louis vuitton imitazioni hermes belt replica gucci replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton district pm replica Replica Fendi Backpacks borse false louis vuitton napoli replica louis vuitton wallet 1:1 replica cartier love bracelet louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louboutin cartier love bracelet replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl louboutin pas cher Louis Vuitton Replica replica goyard dior tasche replica chanel imitazioni perfette van cleef replicaa replica gucci shoes cartier schmuck replica deutschland borse gucci imitazioni Louis Vuitton Taschen replica chanel shoes replica handbags replica Australia cartier love imitazione zaino louis vuitton falso

Thiên cơ

Cập nhật : 05/07/2014
Nữ mệnh Cơ, Cự tuy dâm nhưng giầu Cơ, Lương cư Tuất cùng nhau Là tay chính trị lại mưu binh hùng Đàn ông Cơ, Cự mệnh trung Hoặc Tài, Quan ở Tỵ cung hết nhà Nhị hạn Cơ Lộc xem qua Nam nữ đều phát đổi ra tân kỳ. Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương rất hay

THIÊN CƠ

 

(Nam tinh chủ phúc thọ – thuộc Mộc)

 Thiên Cơ miếu Tí Ngọ cung

Vượng thì Mão Dậu, Địa Dần Thân
Bình nơi Tỵ, Hợi, Ích Thìn Tuất
Hãm ở Sửu Mùi khá rõ phân.

Thiên Cơ thuộc Mộc mình dài Tâm từ,
tính cấp đa tài đa mưu;
Xương Khúc, Tả Hữu văn ưu,
Mày xanh tóc
tốt tài lưu ai tày
Cự, Cơ ở Mão khá hay,

Cát đa phú quí tốt thay lạ thương

Thiên cơ: Mùi Sửu hãm phương

Kỵ, Hình, Không, Kiếp, Đà, Dương, đán

Cơ, lương, Tả Hữu cùng Xương

Văn thi lỗi lạc, vũ thường tinh thông

Cơ, Lương, Sát, Phá, ngộ không (Vong)

Dần Thân cửa Phật khỏi vòng ưu tư

Nữ mệnh cát diệu gặp Cơ,

Hội cùng Quyền Lộc ích phu vô cùng.
Kình Đà, Hóa Kỵ phá xung

Lại là tàn tật, tư thông âm thầm.

Đồng cung Cơ gặp Thái Âm

Goá chồng, tì thiếp gian dâm đáng bỏ

Ở cung Mão, Dậu, Dần, Thân

Nữ mệnh Cơ, Cự tuy dâm nhưng giầu

Cơ, Lương cư Tuất cùng nhau

Là tay chính trị lại mưu binh hùng

Đàn ông Cơ, Cự mệnh trung

Hoặc Tài, Quan ở Tỵ cung hết nhà

Nhị hạn Cơ Lộc xem qua

Nam nữ đều phát đổi ra tân kỳ.
Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương rất hay
Mệnh cung phải ở vào ngay Thân Dần

Cơ, Lương, Tham, Nguyệt đồng thân

 Ngày đêm buôn bán tảo tần bốn phương

Sinh Tân, Ất; mệnh Mão cung

Cự, Cơ, Tả Hữu, Văn Xương anh tài

Sinh năm Bính, kém một vài

Năm Đinh bình dị, ra ngoài các cung

Thìn Tuất, Cơ Lương đứng cùng

Kình Đà, Linh Hỏa, ba phương chiếu về

Lại gặp Thiên Tướng đáng chê,
Là tay võ hiệp hoặc nghề tăng ni
Dần, Thân, Cơ, Nguyệt khá hay

Diệu Xương lại gặp văn thi dâm tàng

Khốc, Hư gặp Cơ chớ màng

Bệnh lao phải liệu lo loan lấy mình.

 Giải thích:

 Mệnh gặp được Thiên Cơ Miếu, Vượng hay Đắc địa thì người hơi cao, hơi gầy, da trắng, thông minh, khôn ngoan, có nhiều mưu trí, có óc kinh bang tế thế, bản chất nhân hậu, từ thiện, được hưởng sang giầu. Nếu mà có những trung tinh đắc cách như Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Quang Quí, Khoa, Quyền Lộc và cả Song Hao nữa càng được nhiều trung tinh ấy càng đẹp, có thể hưởng phú quí song toàn, uy danh lừng lẫy.

 Nếu Cơ đắc địa mà gặp Hỏa, Linh, Hình là người khéo tay, giỏi về máy móc và thủ công. Nếu Cơ đóng ở Mão Dậu, mà gặp được cách song Hao (tức là Đại Tiểu Hao) ở đó thì hưởng được phú quí, nhất là năm sinh Ất, Kỷ, Bính, Tân thì thật là toàn mỹ.

 Cơ đắc địa mà gặp phải Tuần Triệt là số ly hương, bôn ba về sinh kế, khó tránh được tật nguyền tai nạn, nếu không thì cũng chết yểu, hoặc đi tu.

Cơ hãm địa cũng có óc kinh doanh, kém thông minh, những cũng có tài ba và cũng được đủ no ấm sống lâu. Cơ hãm địa mà gặp được Tuần Triệt đỡ được đôi phần. Nếu nữ mệnh gặp cách hãm này thì thường là gian xảo và bất chính, phi yểu tắc bần, chồng con cũng dang dỡ hay làm lẽ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®