tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.1

Tử vi Nữ mệnh_Cung Mệnh

Cập nhật : 05/07/2014
Giá chồng sang, trái hội giai nhân. Song Lộc hội Phu Thê cung, Vợ chồng phối hợp vốn giòng giàu sang, Phu cung: Diêu , Sát Hình Dương. Hội giao Linh, Hảo gái toan giết chồng.


Này Nữ mệnh xem tường cách cuộc,

Chính tinh kia có được miêu viên,

Hoặc vào Vượng địa khá khen;

Nhược lâm hãm địa đảo điên cuộc đời.

Cung Phu, Phúc đôi nơi phải rõ,

Mới  luận bàn độ số hư nên,

Tử vi đóng Mệnh vậc hiền,

Vượng phu ích tử lại thêm sang giàu.

Liêm đắc địa là màu trinh nữ,

Ở Dần, Thân, Tý, Ngọ đang mong.

Gặp Đồng hội ở một cung,

Ấy người phúc trọng đảm đương mọi phần.

Nhật đắc địa từ Dần đến Ngọ,

Tăng phong lưu nếu có cát tinh.

Hai phương phủ, Tương triều minh,

Giáp, Canh, Tân, Át càng xinh càng giàu.

Cự cơ Dần, Mão âu phí quý,

Lòng dâm tư vẫn để một bên.

Kể chi những cách hư rèn:

Nguyệt Thìn, Lương Tỵ, Hợi viên đó mà.

Thói dâm dật xướng hoà kém phúc,

Ấy Văn Xương, Văn Khúc ai khen.

Vũ không gặp đất miếu viên,

Khác chi Xương, Khúc gối loan lạnh lùng,

Số Tham, Phá hào chồng rất kémm

Những cô đơn dâm hiển là kinh.

Sát hung kém phúc đã đành,

Dần, Thân cơ, Nguyệt đã đành đâm bôn.

Quyền, Lộc ấy hợp phường nhất xứ,

Số Vượng phu ích tử ai qua,

Kiếp, Không, Linh, Hoả, Kình, Đà.

Liêm trinh, Cự, Vũ lại hoà Tham Lang.

Hai phu mệnh tam phương tứ chính,

Thầy những loại ác tính kinh thương.

Hình, Diêu số gái long đong,

Nếu không kể thất, lộn chồng mà thôi.

Kỵ, Kiếp, Kình hợp ngôi phu vị,

Kìa người phương chụ loạn chung:

Đào, Diêu số ấy trong lòng chẳng chinh;

Nhưng gặp được: Quý, Hình, Tử, Phủ,

Dạ sắt vàng nào sợ lung lay,

Bạc tình hạng gái ghê thay,

Dần, Thân, Tham sát giữ tay nhân cùng

Vận hạn đến Đào, Hồng, Cát, Hỷ,

Lòng gái trai bất dĩ đâm bôn.

Đào, Tang đóng ở mệnh cung,

Lẳng lơ gái ấy phung loan đứt tình.

Kìa Khôi, Tướng bên mình Tả Hữu,

Lại gặp thêm Tử, Phú quá xinh.

Thiên lương, Thiên mĩ đồng hành,

Yêu kiều gái ấu dấn mình bướm ong.

Dương Phi đẹp vốn giòng Cơ, Nguyệt,

Lại Khúc, Xương ba miệt triều viên.

Mệnh bà Lã Hậu chuyên quyền,

Song Lộc ngộ Mã thủ liền một cung.

Đào, Long, Phụ, Bật phùng sau trước,

Hoặc đào, Nó lỡ bước cầu ô.

Khéo nghề kim chỉ thêu thùa,

Hồng Đào, Tấn Vũ ở vừa mệnh cung

Đào Tấu Hỷ Vũ Hồng họp mặt,

Người xướng ca tiếng nức nhà quan.

Phụ Bâth ngộ Thái âm nhàn (cung Họi)

Số làm bà Đỡ cứu phường trẻ sinh.

Nguyệt Lượng hội, nữ thanh mỹ tú,

Giòng quyền hào Tử Phủ đồng lâm.

(ở Dần Thân Tỵ Hợi vượng phu ích tử)

Thái âm Mệnh ở Mão Dần,

Lo đường kinh nguyệt chẳng phần thong đong.

Sao Tả Hữu đồng cung gặp gỡ,

Mệnh Đào Hoa, Giáp Nguỵet ai tày,

Giáp Tảm Giáp Hữu vui vầy quý nhân,

Nam nhi sợ nhất phần Nhật hãm,

Nữ mệnh kinh Kỵ ám hay tà

Thái âm hãm Kỵ trùng gia,

Truân chuyên đau ốm thật là lắm phen.

Cung phu đóng ở miền tứ mộ,

Gia Hồng Loan ấu số khóc chồng,

Tử Tức Thiên Hỷ thủ trung,

Nhật Nguyệt lai chiếu sinh giòn quý nhi

Số Diêu Gỷ tai bay vạ gió,

Số Kiếp Không lắm độ gian nan

Mã Đào  duyên nợ tự sinh

Không cần mối lái, ái tình kết giao.

Dương Đà Tuế lâm vào khẩu thiệt,

Còn Đà la ngộ Nguyệt loạn dâm

Tật cung Thai Hồ huyết băng,

Tấu Thư Hoa Cái mệnh phùng thanh cao.

Cái ngộ Mộc gái nào đoan chính.

Mã ngộ Không là tính phiêu bồng.

Lộc Mã thủ, chiếu mệnh trung,

Vượng phu ích tử vốn giòng đoan trang,

Xương Khúc hợp ấy hàng gái đẹp,

Gặp Thiên Cơ hoá kiếp dâm tà,

Xương Diêu đáng sợ thay làm,

Ấn nhi tuổi đã bôn ba dâm loàn.

Phượng Long hợp là phường thuần hậu;

Khốc hư tuy táo bạo hậu chung.

Nữ lưu cốt ở Phu cung

Mệnh thân xấu tốt đừng hòng, đừng lo.

Mệnh vô chính diệu đáng chê,

Cung Phu Tham đóng giữ bề tiểu tinh.

Địa Kiếp với Hồng sanh phu vị,

Cung Mệnh xinh duyên ấy trăm năm.

Mệnh xấu duyên đứt tơ tằm,

Sinh ly sẽ địch loan phòng ro năm

Cung Phu lại Đào Hồng tượng ngộ,

Vợ với chồng đều có dung nha.

Hông Đào ngộ Kỵ Phụ cung,

Tơ hồng đã đứt, má hồng còn vương.

Thiên, Nguyệt Đức Đào Hồng cung Phối.

Giá chồng sang, trái hội giai  nhân.

Song Lộc hội Phu Thê cung,

Vợ chồng phối hợp vốn giòng giàu sang,

Phu cung: Diêu , Sát Hình Dương.

Hội giao Linh, Hảo gái toan giết chồng.

Thiên quan, Thiên phúc thủ trung,

Tôn Tăng kính phật dốc lòng thiện gia.

Tham, Liêm hãm mệnh gian tà,

Hồng, Đào, Diêu, Hỉ ắt là dâm bôn.

Trai bất nhận phá quân Thìn, Tuất.

Gái bạc tình Tham, Phá nhân cung.

Phủ phùng Tất sát chi khôn (sát ở Tý, Ngọ)

Kiếp, Diêu hội ngộ đa vương lưới tình.

Đào, Diêu hội bên mình khá rõ,

Không, Quý, Hình, Tử Phủ ngoại dâm.

Vũ, Quyền nữ Mệnh đồng lâm,

Gái khôn khiến đấng phu quân nể vì.

Tài buốn bán nhiều bề giỏi dắn,

Mã mệnh cung, Tồn hẳn Thiên di.

 Ghen đâu năm chọn tháng chày,

Bởi Tham Vượng địa đóng rày mệnh cung.

Thai Binh tướng Đào Hông tương hiệp,

Chẳng chửa hoang, bị hiếp bất ngờ.

Tất sát cung phúc đáng lo,

Nhỡ nhàng số ấy ca nô hành nghề.

Hình, Đào Sát đáng chê cung Phối

Hoặc Tài, Điên, Tử tức long đong.

Luận xem nữ mệnh cho tường

Tinh anh phán đoán mọi đằng chẳng sai.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®