tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.1

Tử vi Nữ mệnh_Cung Điền

Cập nhật : 05/07/2014
Cô Thần yếu giữ Điền cung Tang Môn, Ân Lộc của mong tổ truyền Đồng Tham miếu vượng lâm Điền Ấy là bạch thủ lập nên cửa nhà Hoá Lộc giáp Mộ (sao) phú gia

CUNG TRẠCH

Luận cung Trạch xem cung Tài

Hai cung phối hợp một bài đoán minh

Tấu Thư Xương Khúc rành rành

Vào cung Điền Trạch ắt sanh tiền tài

Ân quang, phúc lộc trùng lai

Mộ (sao) phùng sinh, Vượng lâu đài nguy nga

Cự Cơ giàu có hào hoa (tại Mão)

Thiên Phủ, Vũ Khúc mấy toà ngênh ngang

Hồng Loan ruộng đất giàu sang

Tử Đồng, Nhật Nguyệt một đàng hanh thông

Cô Thần yếu giữ Điền cung

Tang Môn, Ân Lộc của mong tổ truyền

Đồng Tham miếu vượng lâm Điền

Ấy là bạch thủ lập nên cửa nhà

Hoá Lộc giáp Mộ (sao) phú gia

Lương Cơ đắc địa cửa nhà xênh xoang

Đào Hồng gặp lại Quý, Ân

Cô đi để lại có phần phong lưu

Hao Không vườn ruộng được bao

Tang Môn, Linh Hoả lâm vào hoả tai

Phá quân sao ấy tán tài

Tổ truyền bán sạch, tương lai tạo thành

Tang Môn Bạch Hổ tương hành

Cửa nhà vừa đủ náu mình mà thôi

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®