tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.1

Tử vi Nữ mệnh_Cung Quan

Cập nhật : 05/07/2014
Cung Quan Thất Sát uy hùng Miếu thời chức chưởng vẫy vùng quân công Cung Quan Tham Vũ đồng tông Chiếu cung hẹn bước ruổi dong tháng ngày Nhật Nguyệt cư Quan rất hay

CUNG QUAN

Cung Quan Thất Sát uy hùng

Miếu thời chức chưởng vẫy vùng quân công

Cung Quan Tham Vũ đồng tông

Chiếu cung hẹn bước ruổi dong tháng ngày

Nhật Nguyệt cư Quan rất hay

Giàu sang số đã sẵn tay trời dành

Cung Quan Dần, Mão Thiên Hình

Trị dân trọng chức, chướng binh cao quyền

Thiên Quang, Thiên Tướng cát viên

Hiển vinh đức trọng, tài hiền ấy ai

Hoả Linh Mùi Sửu an bài

Chiến công đã hẹn đức tài binh nhung

Cung Quan mà gặp Đào Hồng

Thiếu niên đã thoả tang bồng chí trai

Kình tứ mộ, Mã triều lai

Biên cương ắt hẳn ra tài võ công

Cung Quan giáp Phượng, giáp Long

Giáp Xương, giáp Khúc một đường hanh thông

Tuế, Hổ, Phù hợp Khúc Xương

Có tài hùng biện văn chương hơn người

Phá Quân, Phá Toái một nơi

Tính ưa mạo hiểm, việc thời chiến binh

Giáp Liêm, giáp Sát (thất) tung hoành)

Tuổi già mới rạng công danh đó mà

Hoả, Linh, Mã hợp một nhà

Hoặc nghề cơ khí, hoặc là chở chuyên

Quan Lộc Tử Mã nhất ban

Khốc Hư Tí Ngọ đồng sàng hoạnh thương

Mã Long Thiên hỉ thuận đường

Hoặc là Lộc Mã hợp phường tốt thay

Tham Lương hay Khúc hội vì

Có danh chức lại quyền uy đó mà

Tấu Thư Bác Sỹ xem qua

Rộng đường văn học con nhà trâm anh

Phong Cáo Thiên Tướng chính tinh

Ơn nhờ lộc nước hiển vinh muôn phần

Không Kiếp Thiên Tướng gian truân

Khoa tinh niên thiếu giữ tuần đăng khoa

Cơ Lương lâm Ngọ xem qua

Mệnh cung vượng địa ắt là vinh xương

Cung Quan hội họp cát tường

Một rằng Tử Phủ ba phương Hoá triều

Hai rằng Khôi Việt đáng yêu

Ba rằng Tả Hữu hợp chiều Âm dương

Miếu thì văn võ vẹn toàn

Hãm cung cũng giữ được phần công danh

Kình đà ngộ Mã đã đành

Là người xuôi ngược để dành chiến công

Hình Diêu, Cơ Tấu Vũ cùng

Khéo nghề thuyền thợ vững đường sinh nhai

Quan phù Tướng Tấu cùng ngồi

Mệnh phùng Tả Hữu tăng ni khỏi nào

Hồng Diêu Cơ Tấu Vũ Đào

Khôi hài, ca xướng tiếng vào nhà quan

Khúc Xương Long Phượng phát văn

Vũ, Tha, Sát, Phá Cự rằng vô công

Nhật Nguyệt quan lộc bất thường

Chỉ hiềm một nỗi đồng cung Sửu Mùi

Những ai đái ấn triệt hồi

Thiên tướng Không Kiếp đứng ngồi một bên

Kẻ hèn khinh dễ người trên

Kiếp Hư Hao Sát ngộ Quyền bất minh

Lại như Liêm Sát, Thiên HÌnh

Hội cư Quan Lộc vận hành đao thương

Nhật Xương Quan lộc cho tường

Dự trong Hoàng điện thuận đường

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®