tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.1

Tử vi Nữ mệnh_Cung Phúc

Cập nhật : 05/07/2014
Phúc cung có kẻ chiến chinh Tướng Binh Đế Tuyệt đóng thành ba phương Cự môn, Lộc, Mã tương phùng Ấy đất hoạnh phát vũ cộng đó mà Vũ Tham Thiên phủ Hoá Khoa

CUNG PHÚC

Phúc cung có kẻ chiến chinh

Tướng Binh Đế Tuyệt đóng thành ba phương

Cự môn, Lộc, Mã tương phùng

Ấy đất hoạnh phát vũ cộng đó mà

Vũ Tham Thiên phủ Hoá Khoa

Cũng phát võ nghiệp, cũng đa anh hùng

Phúc cung hãm, ngộ Kiếp Không

Họ hàng lắm kẻ hành hung ở ngoài

Đào Hồng Tang ngộ sao Thai

Tôn thần có kẻ tính bài loạn phong

Tấu Thư Xương Khúc tương phùng

Tôn thân có kẻ thần đồng hiện ra

Việt Khôi lại gặp Đào hoa

Làm nên sự nghiệp phúc nhà khá mong

Cự Môn, Lộc Tướng song song

Ấy là phát phúc trùng trùng thịnh hưng

Tử, Dương nhập miếu vượng cung

Phát đến có kẻ triều trung quý quyền

Tham Lang thọ Khảo kỳ viên

Lại xem hung kiết ở miền nữ nhi

Thái âm dương hội Tử vi

Hồng Đào Hoa Cái cung phi hẹn ngày

Tang Môn Cô Quả chẳng hay

Quả Phu có kẻ tháng ngày cô đơn

Trường sinh Đế Vượng hai phương

Ắt là trong họ thịnh đường nhân đinh

Tuế, Phù tụng sự tương tranh

Lộc Tồn, Cô, Quả độc đinh đó mà

Tướng Binh Tử Nguyệt phải là

Có người tử trận phương xa thuở nào

Thiên Hỉ, Hỉ Thần tốt sao

Ấy là đất quý được màu tương sinh

Thiên quan Thiên phúc tốt lành

Vượng đường quan trưởng thân vinh chẳng ngờ

Khôi Khoa Xương Khúc Tấu Thự

Phát đà văn học có dư anh tài

Vũ Khúc vượng địa chẳng sai

Phúc cung ắt hẳn hoà hài vũ ban

Tang môn Linh Hoả chớ màng

Thường sinh hoả hoạn trong hàng tộc tôn

Đào Hồng Hoa cái nhập môn

Ắt rằng có gái đẹp khôn khác thường

Đào Thai hội họp chớ vương

Phú cung, có gái tìm đường gió trăng

Đà La Không Kiếp án ngăn

Đẹp gì trong họ ắt rằng suy hao

Đà La độc thủ tốt sao

Phúc có chánh diệu, đệ bào tiệm hưng

Nếu gặp án ngữ Triệt Tuần

Thôi còi hy vọng ước mong được gì

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®