tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.1

Tử vi Nữ mệnh_Cung Nô

Cập nhật : 05/07/2014
Cung Nô mà có Hoá Quyền Ắt rằng vợ lẽ cướp quyền người trên Cự Môn oán chủ nhiều phen Nhưng không thể kiếm được miền ra đi Phá Quân Vũ Khúc đồng vì

CUNG NÔ

Nô cung Hoa Cái Hồng Đào

Cùng là Phụ Bật chiếu vào cho nên

Chính thê, thứ thiếp tiền duyên

Khác nào giây cát, sánh bên cõi cù

Vũ Tướng Tả Hữu đồng lưu

Nhất hô bách nạt ai đâu dám bì

Con em lúc ở lúc đi

Bởi sao Nhật Nguyệt hãm vì Nô cung

Đào hoa nô lại tương phùng

Vong phu mắc tiếng bất trung ưu phiền

Cung Nô mà có Hoá Quyền

Ắt rằng vợ lẽ cướp quyền người trên

Cự Môn oán chủ nhiều phen

Nhưng không thể kiếm được miền ra đi

Phá Quân Vũ Khúc đồng vì

Những loài phản bội yêu vì sao nên

Dương Đà Kỵ Phá hãm bên

Bạn bè tôi tớ đảo điên khó lường

Lương Cơ Tả Hữu Khúc Xương

Miếu cung cũng được mọi đường kết giao

Tham Lang Trinh Tướng ngộ vào

Thiếu niên thiếu trợ, lại chiêu oán thù

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®