tư vấn bao la vạn sự

Kê Túc (Xem Giò Gà,Xem Chân Gà)

Phép xem bệnh tật

Cập nhật : 05/07/2014
Nhãn tật bất minh, tai điếc, sườn đau Kinh hoàng, mồm nói lảm nhảm Kim sinh bệnh phổi phát ra Rãi nóng, ho sặc, âm hư mọi điều

Xem về bệnh tật

Xem bệnh cứ văn mà suy:

Khám bao quẻ khắc cùng thời tam khưu

Thiên hình ngữ mộ càng xầu

Hoàng tuyền Bạch hổ cùng hầu cốt thâm.

Dũng tuyền đơn bạch lại tìm

Trong ngoài khắc nhập chiếu tới cùng thời

Thổ sinh là bệnh ở dạ dày

Nôn oẹ, trĩ tả, da vàng gian nan

Mộc sinh thời bệnh ở gan

Phong tà nhiễm tới, chân tay co cóp

Với thân hình đảo điên ! hôn mê

Nhãn tật bất minh, tai điếc, sườn đau

Kinh hoàng, mồm nói lảm nhảm

Kim sinh bệnh phổi phát ra

Rãi nóng, ho sặc, âm hư mọi điều

Thuỷ sinh, bệnh thận đau lưng

Phù thũng, thổ tức, tiện nghèo (= khó) chẳng thông

Hoả sinh, tim đau đầu lạnh, miệng khô

Bụng đau, họng phát mụn ra

Ly sa thể huyết ở bên Kim, luận rằng: cát bụi bên đường như bắn vào đầu chẳng sai.

Mộc sinh, mộc chiết phải tai (= hại)

Hoả sa, đạo lộ, bệnh loài trúng phong.

Thuỷ sa, bệnh mạn ở bến đò, bờ sông.

Thổ sa, bệnh ôn dịch khí xung thiên thời.

Các ngôi thấy hiện: thế Kim ra, là bệnh tiền kiếp chẳng sai đâu mà.

Vận Kim ở các vị trí không hiện rõ, là tiền duyên quyến luyến, luận nào chẳng sai.

Quẻ Kim huyết trắng không bày: buồn phiền là do khí huyết nào ai biết gì ? hoặc là trai nhớ gái, hoặc là gái tương tư mà phiền.

Mộc sinh, quẻ hoả tự nhiên: là bệnh bởi bếp núc táo quân hành, vì chưng củi thối ở phương Nam đem về làm uế bếp, hoặc thối chỗ thờ trong nhà.

Thuỷ sinh, thế thổ ấy chẳng lành, có người đào bới phạm mạch thần kỳ.

Thổ sinh quẻ thổ lại suy:

Đất ở này trước hai chi tranh dành,

Chủ nhân chẳng biết sự tình,

Bởi thế nhiễu động gia đình bấy nay

Thuỷ sinh quẻ thổ chẳng hay

Phạm thổ, úng tắc thuỷ, ở rầy Tây phương

Hoả sinh quẻ thổ chẳng lành

Chủ lao nôn oẹ, bệnh thường âm hư

Thuỷ sinh quẻ Kim ấy ư, vì chưng yêu nữ cùng chư thuỷ thần ở Bắc phương đang hành.

Nếu như quẻ có một thuỷ huyết bày là: Trai bị bệnh phù thũng, gái kinh chẳng đều.

Quẻ Kim: bệnh chẳng ai trêu, là do phòng thất nói nhiều làm chi

Quẻ hoả: bệnh tại thiên thời, lễ vật cầu đảo bệnh thì lại toàn

Mộc vận thế khảm, thổ nguyên

Ấy là hào mười hai (quẻ 12) chẳng toàn đấy a

Nguyên vận thế vận sinh ra

Các cung cùng khổ, thực là chẳng hay

Thổ thế, mộc vận hiện bầy nguyên cung

Kim vận xấu thay những là

Vận phù nguyệt hợp luận ra

Nội ngoại phù vệ thì ta yên lành

Bốn tướng lại hệ rành rành

Nhật, thời, niên, nguyệt mộc sinh hoả đều

Ắt là bệnh tật hiển tiêu

Thọ trường sánh với tùng cao tiên thần.

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®