tư vấn bao la vạn sự

Kê Túc (Xem Giò Gà,Xem Chân Gà)

Phép xem quẻ cầu tài

Cập nhật : 05/07/2014
Thế mộc, tý hoả ứng vào phân minh Trong ngoài lại thấy hoả sinh Tiền tài được lắm rành rành vui thay.

 Xem quẻ cầu tài

(Dùng chân phải)

Lấy mệnh làm căn ái, quẻ hào đầu tiên.

Tương sinh là tốt, an toàn,

Tương sương tương khắc chẳng nên đâu mà

Mười phần thấy huyết hiện ra

Tám phần huyết ngoại tù (là bên ngoài hãm) cùng là gáp huyết:

Chỉ đỗ hữu laovô ích (là có khó nhọc mà không có lợi)

Vận hổ quẻ hoả tốt sao

Thế mộc, tý hoả ứng vào phân minh

Trong ngoài lại thấy hoả sinh

Tiền tài được lắm rành rành vui thay.

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®