tư vấn bao la vạn sự

Kê Túc (Xem Giò Gà,Xem Chân Gà)

Phép xem về xuất hành

Cập nhật : 05/07/2014
Sinh nhập thì: đi nhanh chóng có thừa, khắc nhập thì đoán: y như tai nàn

Luận đoán xem về xuất hành

Kim huyết tụ ở đầu vị trí Kim là: xuất hành có ngại trì trệ, việc chẳng thành.

 Vận Kim: đi đâu nửa đường chẳng yên.

 Thế Kim: Lập chí ắt liền âu lo.

 Sinh nhập thì: đi nhanh chóng có thừa, khắc nhập thì đoán: y như tai nàn

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®