tư vấn bao la vạn sự

Kê Túc (Xem Giò Gà,Xem Chân Gà)

Phép xem chung khu vực liền kề

Cập nhật : 05/07/2014
Lại xem một quẻ dân làng Nguyên Kim Phật vị, long thần tiếp theo Thành hoàng ở vận chiêu chiêu Chăn nuôi dân sở tại cùng đều thế cung

Luận đoán về việc xem cho dân làng

          Lại xem một quẻ dân làng

Nguyên Kim Phật vị, long thần tiếp theo

Thành hoàng ở vận chiêu chiêu

Chăn nuôi dân sở tại cùng đều thế cung

Ở Thiên bàn chia 5 sáu phần ở giữa cung:

- Tý: 1 là Lão, 2- là Ấp,

3 là thông suốt yên lành,

4 là xã trưởng chết

5 là khán thủ

6 là giai đinh rõ ràng

Khảm bao: Phật đến thành hoàng, Thành hoàng đã xuất tha phương ngày rày.

Kim sinh Thủy Thế bằng nay

Thành đàn lục súc thịnh hay đó là

Thuỷ mà đới mộc hiện ra ở cung Tý

Ấy là phú túc đinh đa an toàn

Nội ngoại thuỷ hoả đảo điên

Hoả thuỷ ở bản mệnh là liên miên

Kiện tụng chẳng lành, cung Tý chẳng thuận huyết hình, luận là ôn dịch bất bình hại dân.

Kim mà đối hoả nguyệt tuần, bệnh đa phong khí gian truân đương thời.

Cung Tý có thuỷ đới hoả ở đầu là: con gái dâm dục loạn luân leo tường chơi đêm.

Nếu thế hoả đối thổ ở trung ương cũng là đơn bạc đoạn thương sông hồ (= chết ở sông nước)

Thuỷ cư vận vỉ rủi ro: đằng sau miếu có kẻ đào bới để cho dân phù biến phong.

Thuỷ sinh thổ tại nguyên cung, là động đất mạch của chùa khai thông những là.

Thế cung thấy thổ hiện ra, động khai địa mạch ở về Bắc phương.

Quẻ Kim sinh Thuỷ rõ ràng, là thành hoàng bị uế, phải tạ nhương mới toàn.

Huyết thế tán loạn chia an, di cư nơi khác mới lành.

Tây đông mộc đới thổ ở vận cung, ví như công chúa Tồng công chẳng hoà.

Mộc ở vận  Hoả ấy lành, lại gặp quẻ thổ trong ngoài phò thân.

Ấy là duyên hợp Phan Trần, kìa Trâm, nọ quạt, Kim ngân sang cầu./.

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®