tư vấn bao la vạn sự

Kê Túc (Xem Giò Gà,Xem Chân Gà)

Phép xem về việc an táng

Cập nhật : 05/07/2014
Thấy cung ly có màu sắc loang lổ chỗ ấy chẳng có chân long Ở vị trí ngọ yêu cầu là trong sạch nghiêm chỉnh, sắc tươi sáng sủa

Phép xem về việc an táng

(Dùng chân trái gà)

 

Lấy ngón cái là Trời đất

Lấy ngón ngoài là Thần linh

Lấy cung cấn dần làm bản mệnh chủ nhân

Lấy cung tốn tỵ là tôn thân tộc thuộc

Lấy cung ngọ đảo lại, chỗ nào gò cao là chỗ đất chính huyệt

Thấy cung ly có màu sắc loang lổ chỗ ấy chẳng có chân long

Ở vị trí ngọ yêu cầu là trong sạch nghiêm chỉnh, sắc tươi sáng sủa

Ở cung tốn nên tĩnh và nghiêm túc, sắc tươi cũng phù, ngón ngoài không nên duỗi thẳng ra, cung khôn nên hơi cúi như vái chào. Chỏ lên không, rất tốt đại thành. Chỏ vào giữa, thì bình an thứ cát, chỉ chìm xuống càn, khảm là người không được phát phúc, sẽ xảy ra việc tai ương, chỏ lên thượng ngọ và ly là chóng đạt công danh, ngôi đất lâu dừng lại.

Ngón út chỏ vào cung tốn tỵ thì tộc thuộc (trong họ) gian nguy. Nếu huyệt đọng ở cung tốn là chủ nhân sợ hãi.

Ngón trong mà trong cao là thần linh chẳng cho.

Ngón trong mà trong đen lối là người và súc vật thương tàn.

Ngón ngoài thì trong nhà tài lộc được đầy đủ.

Quẻ xem an táng đã lâu, phát văn phát võ công hầu toàn gia.

Cung ly đất cát quang hoa, chẳng phiền, chẳng đảo ấy là chân long.

Ngón cái phiền (buồn ủ rũ), ngón trong uể oải chẳng hổng; ngón trong mà bình tĩnh sắc thanh phù trì. Ngón ngoài phù tốt, chẳng hồ nghi, nếu ngón ngoài dương lên thì phải cầu Thần linh, chỉ dần là vọng mạng lo kinh, ngón trong chỉ nội bình minh chẳng ngò, chỏ ly con cháu đẻ thưa, lợi danh phát đạt của thừa dư muôn.

Nhược bằng chỉ khảm chỉ càn, phúc thời chẳng phát, tai nàn liền tay, chỉ nội cái ủ (ủ rũ) chẳng hay, sát thương người vật, khốn thay mọi đường, chỉ trong ngoài lại cao cường: Thần linh quái hiên chẳng nhường đất cho. Chỉ không thời chẳng phải lo, bình an vô sự, cơ đồ bền lâu.

Phép xem thăm mộ phần cũ

Khi xem việc này phải lấy cung Dần là bản mệnh, cung Dậu là cung tài lộc, âm khôn mà vêu lại là lao công. Dương tốn mà co ủ rũ xuống là phí sức, nếu ở cấn và đoài sắc tươi tía hẳn bội thu về của cải !

Nếu ở Dần và Dậu thâm đen đó là biểu thị kinh sợ thiếu mạnh (ít lớn) lại lấy huyết đọng mà suy gốc ngọn:

- Nếu mộc đọng thì rễ cây cỏ xâm phạm vào.

- Hoặc phương đông có thuỷ đọng, thì nước bùn tràn đùn vào mộ.

Hoặc ở phương Bắc có kim xâm làm trở ngại là: có gạch ngói sung vào mợ, hoặc có hoả là có tro than loạn vào. Ở cung giữa có thổ hổn, dưới (cung dưới) có thuỷ ngấm mộc là ứng thanh long. Hoặc bên tả có cây gỗ củi mục, bên Kim lại có thêm Bạch Hổ, hoặc xuyên qua làm trở ngại cho bên hữu; ở đằng sau lưng bên Bắc có nước chẩy tràn ngập. Mặt Nam có hoả phát nóng nhiệt! ngón cái ở các cung giữa, trên dưới đều kiên cố: chẳng nên rời đi; ngón trong ở đốt một, hai, ba như có con đường nhỏ chọc vào là bình thường, nếu chỉ ra ngoài phải cầu đảo sẽ đều yên. Nếu chỉ không là bảo toàn vô sự. Lại xem chỉ đến quẻ mộ phần an ninh để cho biết có phần được mừng.

- Ở cung chấn lại có huyết rây ở về đông hoặc tây là: có rễ cây xuyên vào; bằng chưng huyết đọng ở cung ly là ở phía Nam của mộ bức bối có than sung vào, ở phía tây có đát cát lộn vào, ở cung đoài động tĩnh thời nào có hay; ở Bắc phương bước chảy  bùn lại, cho nên Ngôi Khảm động rầy phải thăm. Cung giữa huyết đọng giao xâm ắt là dưới đã cát lầm khó nghe.

các cungchẳng thất đọng hề, đó là cát triệu chẳng ly lô nào; Chỉ không chỉ ngọ cái cao, cùng là trung khảm tốt sao chẳng rờ; Thấy cun thằng chỉ kéo vào trong, thì dù tốn ngàn vàng, phải gấp rời đi ngay.

Cun chỉ ra ngoài thì sắm sửa cầu kỳ thần linh phù họ, bĩ tuần mới xong.

Nếu mộc trọng là đông phương thiếu mạch, rễ cây xâm vào thấm trong quan tài hoặc tiểu. Nếu thuỷ đọng ở phương Bắc xâm lạc là bùn lầy xâm vào cùng loài lươn nhệch chui vào ăn thi. Nếu có hoả là than do loạn vào hoặc là hoả nhiệt, đoán sao kẻo nhầm!

Có Kim là Bạch Hổ địa xâm, cùng chung đá đất sung tới hại nhiều. Có thổ thời thổ hỗn chẳng yêu. Có thuỷ thời thuỷ hãm, đắm chiệu gia đình.

Chỉ cái trên dưới cùng trọng ấy ngôi mả tốt vô cùng vinh hoa; Chỉ nội một hai cùng ba, ấy ngôi mả xấu, ngả ra chẳng lành, chỉ ngoài cầu kỳ sắm xanh, chỉ không bình tĩnh an ninh đời đời./.

 

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®