tư vấn bao la vạn sự

Kê Túc (Xem Giò Gà,Xem Chân Gà)

Phép xem bát quái:

Cập nhật : 05/07/2014
Nếu đường huyết gấp lại về bên là độc, thì đoán là trăm sự chẳng yên những là.

Phép xem bát quái:

 Khởi xem huyết và ráng ngón, ngón nào lành nhiều dữ ít;
 Huyết đều là bình an;
Nếu đường huyết gấp lại về bên là độc, thì đoán là trăm sự chẳng yên những là.

Nếu thấy huyết hiện ra các hành thuộc ngũ hành ở nơi lưng ngón ắt là có sự đau yếu: ở càn là đầu; ở khảm là tai, chẳng hay: cấn là tay; chấn là chân, hiện rầy như y; Tốn là phopng; Ly là ở mắt định ngón út chỉ vào đâu đấy thì không nhầm; phối hợp cùng bát quái mà tìm cho ra.

 

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®