tư vấn bao la vạn sự

Kê Túc (Xem Giò Gà,Xem Chân Gà)

Phép xem ngũ hành

Cập nhật : 05/07/2014
Máu đọng theo ký hiệu Kim là hình Máu đọng theo ký hiệu Mộc là hình Máu đọng theo ký hiệu Thuỷ là hình

Phép xem  ngũ hành

Máu đọng theo ký hiệu Kim là hình

Máu đọng theo ký hiệu Mộc là hình

Máu đọng theo ký hiệu Thuỷ là hình

Máu đọng theo ký hiệu Hoả là hình

Máu đọng theo ký hiệu Thổ là hình

Máu đọng Kim sinh hoả:

Máu đọng Kim sinh Mộc:

Máu đọng Kim sinh Thuỷ:

máu đọng Kim đới Hoả:

Máu đọng Kim đới Mộc

máu đọng Mộc sinh Hoả:

Máu đọng Mộc sinh Kim:

Huyết đọng hình Mộc đới Hoả:

Huyết đọng hình Mộc đới Kim

Huyết đọng hình Thuỷ sinh Kim:

Huyết đọng hình Thuỷ đới Hoả:

Huyết đọng hình Thuỷ đới Thổ:

Huyết đọng hình Thuỷ bao Kim:

Huyết đọng hình Hoả sinh Mộc:

Huyết đọng hình Hoả sinh Kim:

Huyết đọng hình Hoả sinh Thổ:

Huyết đọng hình Hoả đới Kim:

Huyết đọng hình Hoả đới Mộc:

Huyết đọng hình Hoả đới Thuỷ:

Huyết đọng hình Thổ sinh Hoả:

Huyết đọng hình Thổ sinh Mộc:

Huyết đọng hình Thổ đới Kim:

Huyết đọng hình Thổ đới Hoả:

Huyết đọng hình Thổ đới Thuỷ:

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®