tư vấn bao la vạn sự

Kê Túc (Xem Giò Gà,Xem Chân Gà)

Lời dặn

Cập nhật : 05/07/2014
Quỷ thần chẳng phải vô cớ mà xâm, bệnh tật không phải không có nguyên nhân mà khỏi bệnh. Ngũ hành là ngũ trạng, do cảm, nóng, lạnh

Lời dặn

Quỷ thần chẳng phải vô cớ mà xâm, bệnh tật không phải không có nguyên nhân mà khỏi bệnh. Ngũ hành là ngũ trạng, do cảm, nóng, lạnh hàn nhiệt mà sinh ra, sáu mạch thấu lực tinh mà động, gân cốt da lông mà làm đầu tiên. Phải luận chu toàn về bát quái, rõ về sự thịnh suy của khí huyết, thử đến xem sự vận chuyển của bốn mùa, phải xét đến các mối giây, đường mạch ngang dọc mạnh hay yếu ra sao.

- Càn động là: ngũ đạo quý nhân, ngoài là xin thạch tinh chi đồ (lữ).

- Khảm động đến tổ tam lang, và tửnội lên quỷ thần, ở trên thì đoán là cao nhân, ở dưới thì đoán là loại giặc tà. Cung cấn động là do mãnh tổ từ đường bếp núc giáng tai, thần vị thiên thời, ngoại tố, anh em tác nghiệt.

- Cung ly là hoả đức mà cun chỉ vào đấy là bệnh thuộc thiên tào hành phạt, cung ly động thời gặp dịch  lệ hành, nếu ở bên là thần phật nơi xã làng, mà ở chính giữa là thần phật bàn ấp hành khiên.

- Cung chấn là Mộc mà động là do hồn của nó bị sét đánh phạt, hoặc vì một tinh ở cổ thụ ở phương đông, cung tốn gãy hại mà làm cho ra bệnh phong! hoặc tổ chibị lạc hồn, hoặc vong linh chị em trong nhà định ra chứng bệnh mà suy ra!

- Cun chi cung giữa thời cô hồn tổ làm. Chỉ bên là thổ công thần kỳ phạt; ở Đoài động là nữ yêu quấy nhiễu! ở chấn động là thần tổ, hoặc tiểu chi hoặc huyết lưu, đều thuộc thân thể mà đoán; ở khôn ở càn ấy là ở bụng và tim đau, ở cấn là đau ở ngực và lưng, ở ly là mắt đau, ở đoài là bệnh ở mồm. Nếu ở chấn là bệnh tại khuỷu cánh tay. Nếu ở tốn là bệnh phong tả, hoặc bệnh điên cuồng, câm ngọng !

- Khảm là bệnh khí huyết, hoặc bệnh chướng tả, bụng sôi. Mọi chỗ huyết chẳng động giao và chỉ không là đều không ai làm cả.

 

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®