tư vấn bao la vạn sự

Chiêm Niên Nguyệt Nhật Thời (Xem bói theo ngày giờ)

Cách xem

Cập nhật : 05/07/2014
Lấy giấy bút ghi Năm tháng ngày giờ sinh theo âm lịch.Làm phép tính cộng dồn hết lại.Đến khi nào kết quả còn từ 1 đến 10 là được.

      Cách xem

 Lấy giấy bút ghi Năm tháng ngày giờ sinh theo âm lịch.Làm phép tính cộng dồn hết lại.Đến khi nào kết quả còn nhỏ hơnA 10 là được.

Năm giáp tý số 1,ất sửu số 2....quý hợi số 60.

Giờ tý số 1,giờ sửu số 2....giờ hợi số 12.

Thí dụ : Một người sinh giờ Ngọ(7) ngày 9 tháng 5 năm Canh thìn(17)

Cộng dồn: 7+9+5+17=38 lấy 3+8=11 lấy 1+1=2

Lấy số 2 là kết quả

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®