tư vấn bao la vạn sự

Cửu Thiên huyền nữ toán pháp (của bà nữ tướng Lê Chân)

Cách xin quẻ

Cập nhật : 05/07/2014
Lấy tay trái cầm 1 nắm que diêm,que tăm.nắm cỏ.nắm sỏi v.v. sạch sẽ rồi dùng hai tay nâng ngang đầu thành tâm xin Bà Lê Chân Cửu tiên huyền nữ

  Lấy tay trái cầm 1 nắm que diêm,que tăm.nắm cỏ.nắm sỏi v.v. sạch sẽ rồi dùng hai tay nâng ngang đầu thành tâm xin Bà Lê Chân Cửu tiên huyền nữ cho quẻ linh ứng biết cát hung hoạ phúc. Sau đó chia tự nhiên thành hai phần đặt bên tả và bên hữu.Sau đó nhặt bớt ra mỗi bên 3 cái,còn lại bao nhiêu gộp lại làm như từ đầu,đến khi nào số còn lại của quẻ hai bên đều dưới hoặc bằng 3 là được quẻ.
1-1 tượng quẻ đại trọng : tốt

1-2 tượng quẻ hồng quang : xấu

1-3 tượng quẻ huyền nhai : xấu

2-1 tượng quẻ hồng đức : tốt

2-2 tượng quẻ lão quân : tốt

2-3 tượng quẻ  long phi: tốt

3-1 tượng quẻ thái hậu : tốt

3-2 tượng quẻ khẩu thiệt : xấu

3-3 tượng quẻ tường vân : tốt


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®