tư vấn bao la vạn sự

Cửu Thiên huyền nữ toán pháp (của bà nữ tướng Lê Chân)

Quẻ Đại Trọng

Cập nhật : 05/07/2014
Di dời chỗ ở bình yên lâu dàín Sản sinh thì đẻ con trai Nuôi tằm cấy lúa được thời bội thu Đi đường khỏi phải lo âu Đường bộ nhẹ bước sông sâu thuận dòng

Quẻ Đại Trọng

1-1

  Đoán rằng :  Có dây bìm bìm, quấn quanh tảng đá ,quanh quẩn thẳng ngay,trước tời vẫn quấn,sau được lộc nhiều.Bậc đế vương gặp quẻ này thì được phong đăng hoá cốc.Tật bệnh được khỏi,người đi chóng về,công danh được tốt,tụng sự thế hoà,đau yếu chóng khỏi.Quẻ này rất tốt,Đế vương được ngoc quý,thường dân được mùa ngũ cốc.
 

THƠ ĐOÁN :


Cầu quan thích chí thoả lòng
Đi đường mau đến lập công mau thành
Hôn nhân ý đẹp duyên lành
Bán buôn thông thuận thập phần lời to
Bệnh hoạn sẽ khỏi chẳng lo
Thuốc thang cầu khẩn để cho mau bình
Kiện cáo hoà giải tụng đình
Thất tài mau kiếm , của mình còn nguyên
Nhiệm chức quan đóng thăng thiên
Di dời chỗ ở bình yên lâu dàín

Sản sinh thì đẻ con trai
Nuôi tằm cấy lúa được thời bội thu
Đi đường khỏi phải lo âu
Đường bộ nhẹ bước sông sâu thuận dòng

Xuất quân chiến thắng lập công
Dẫu chơi du hý thoả lòng hơn thua.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®