tư vấn bao la vạn sự

Cửu Thiên huyền nữ toán pháp (của bà nữ tướng Lê Chân)

Quẻ Long Phi

Cập nhật : 05/07/2014
Tông thân tốt đẹp mọi bề Bán buôn phát đạt trăm nghề hanh thông Tranh tụng thắng lý hoà đồng Thăng thiên trọng nhiệm muôn chung lộc dày Xuất hành thì nhẹ đường mây

Quẻ Long Phi

2-3
Đoán rằng:

   Đây là quẻ bồng lai,quẻ phi thường.Cưỡi rồng cưỡi hạc,bay bổng trênkhông,trời đất hoà hợp,mất của lại thấy.Kiện cáo không lo,bóc được quẻ này,việc gì cũng tốt.
THƠ ĐOÁN

Cầu quan tước lộc trời cho
Người đi xa đã hẹn hò về quê
Tông thân tốt đẹp mọi bề
Bán buôn phát đạt trăm nghề hanh thông
Tranh tụng thắng lý hoà đồng
Thăng thiên trọng nhiệm muôn chung lộc dày
Xuất hành thì nhẹ đường mây
Đổi nơi thì được vận may gặp thời
Bệnh hoạn thăng giáng đầy vơi
Dẫu cho nguy chứng mệnh trời còn lâu
Mưu vọng như ý sở cầu
Gia đình hoà mục trước sau yên lành

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®